Vad kommer hända inom content marketing på flera språk från 2019 och framåt?

Inom content marketing händer det hela tiden nya saker, och under 2019 blir det allt viktigare att se till att du kan skala upp innehållsmarknadsföringen och säkerställa att kunderna hittar ert innehåll. Ett sätt att göra det är att använda innehållet på nya målmarknader. I november 2018[...]

Så kan du minska översättningskostnaderna

När ett företags årliga översättningsvolymer ökar och uppgår till flera miljoner ord eller tusentals sidor så blir det naturligt att se över frågan om kostnadseffektivitet. Hur kan du minska de totala översättningskostnaderna? Vad kan du själv göra, och vad kan din översättningspartner göra?

I[...]

Etos, patos och logos - borde vi bry oss?

Den legendariske filosofen Aristoteles fastställde tre grundläggande retoriska medel för att övertyga: etos, patos och logos. Det fjärde var vin, men vinets förmåga att övertyga känner vi alla mer än väl till och lämnar därför eventuella diskussioner om den till valborg, midsommar eller[...]

Varför outsourca nyckelordsforskningen?

Ett företags sökmotormarknadsföring, som brukar förkortas SEM, kan finjusteras utifrån den lokala marknaden, men hur gör man om man planerar att expandera till andra länder? Hur kan man uppnå lika bra synlighet i sökmotorerna inom andra språkområden?

I den här bloggen diskuterar vi vilket[...]

Vilken roll spelar översättningar inom internationell marknadsföring?

I den här bloggen tar vi upp vilken roll översättningar spelar inom internationell marknadsföring, hur översättningar för närvarande hanteras på många företag och hur översättningar kan förbättras ur ett marknadsföringsperspektiv.

Hur väljer man en leverantör av språktjänster?

Översättningsbehoven hos olika företag varierar stort mellan olika branscher och de individuella företagen. Men en gemensam nämnare för alla är att de behöver uppnå så hög kostnadseffektivitet och kvalitet som möjligt. Därför är det smart att välja en språkleverantör genom att göra en[...]

Hur kan översättning och lokalisering hjälpa företag att lyckas globalt?

Översättning kan hjälpa ditt företag att uppnå affärsmålen, och här får du reda på varför och hur det går till! En lokaliseringsspecialist delar med sig av sina insikter om hur man väljer rätt leverantör. Han berättar också om de många fördelar företag kan vinna på att integrera översättning i[...]

Fyra tips för att få ut mesta möjliga av en översättare

När du köper en översättning köper du egentligen kommunikation. Din text har ett klart syfte: den ska effektivt kommunicera ditt budskap till någon. Du håller antagligen med om att kommunikation är ett kreativt område och kommunikationsexperterna skriver och redigerar dina texter med stor omsorg[...]

Tre goda skäl att välja en professionell översättningsleverantör

I den här artikeln diskuterar vi fördelarna med att outsourca översättningar till en professionell partner för språktjänster, och ger även tips om att beställa översättningar.

Översättning av PDF:er - vad är det som krävs?

Våra kunder frågar oss ofta om vi kan översätta från PDF-filer. Vi svarar förstås alltid ”ja”. Precis som med alla andra projekt måste vi först bedöma vad kunden egentligen vill ha tillbaka från oss. Kundernas krav på leveranserna varierar från grundläggande översättning till mer komplexa[...]