8 tips om hur du bygger upp en strategi för internationalisering: Del 2

Den andra och sista delen av våra tips som hjälper dig att bygga upp företagets strategi för internationalisering. Den första delen av artikeln finns här.

I denna sista del ingår: det kommersiella angreppssättet, kundservice, företagskultur, finansiering och konceptet ”lean startup”.

8 tips om hur du bygger upp en strategi för internationalisering: Del 1

Att utöka verksamheten internationellt är ett av de mest effektiva sätten att nå ökad tillväxt. När internationaliseringen genomförs på ett noggrant hanterat sätt kan du undvika stagnerande intäkter och samtidigt göra företaget mer relevant inom din aktuella verksamhetssektor.

Landschef: en nyckelroll vid internationell expansion

På senare år har internationella företag börjat anställa landschefer, eller country managers som det heter på engelska.

Undertexter eller berättarröst för videoinnehåll? Allt du behöver veta

Undertexter har gjort innehåll tillgängligt i hela världen, från komediserier till storfilmer, och från din dagliga strömningstjänst till YouTubevideor från olika länder. Netflix finns tillgängligt på 20 språk och undertextningsföretagen arbetar dygnet runt för att pumpa ut undertexter för[...]

Så producerar du din internationella årsredovisning

En årsredovisning, ett så kallat universellt registreringsdokument, är det strategiskt mest viktiga dokumentet som ett företag publicerar under året. Detta eftersom den innehåller information som påverkar lagstiftare och investerare, även sådana som är baserade i andra länder. Dessa omfattande[...]

Vad kommer hända inom content marketing på flera språk från 2019 och framåt?

Inom content marketing händer det hela tiden nya saker, och under 2019 blir det allt viktigare att se till att du kan skala upp innehållsmarknadsföringen och säkerställa att kunderna hittar ert innehåll. Ett sätt att göra det är att använda innehållet på nya målmarknader. I november 2018[...]

Så kan du minska översättningskostnaderna

När ett företags årliga översättningsvolymer ökar och uppgår till flera miljoner ord eller tusentals sidor så blir det naturligt att se över frågan om kostnadseffektivitet. Hur kan du minska de totala översättningskostnaderna? Vad kan du själv göra, och vad kan din översättningspartner göra?

I[...]

Etos, patos och logos - borde vi bry oss?

Den legendariske filosofen Aristoteles fastställde tre grundläggande retoriska medel för att övertyga: etos, patos och logos. Det fjärde var vin, men vinets förmåga att övertyga känner vi alla mer än väl till och lämnar därför eventuella diskussioner om den till valborg, midsommar eller[...]

Varför outsourca nyckelordsforskningen?

Ett företags sökmotormarknadsföring, som brukar förkortas SEM, kan finjusteras utifrån den lokala marknaden, men hur gör man om man planerar att expandera till andra länder? Hur kan man uppnå lika bra synlighet i sökmotorerna inom andra språkområden?

I den här bloggen diskuterar vi vilket[...]

Vilken roll spelar översättningar inom internationell marknadsföring?

I den här bloggen tar vi upp vilken roll översättningar spelar inom internationell marknadsföring, hur översättningar för närvarande hanteras på många företag och hur översättningar kan förbättras ur ett marknadsföringsperspektiv.