Att välja rätt tolktjänst

Internationella konferenser och affärsförhandlingar, presskonferenser, akademiska möten… det finns många situationer där personer som talar många språk samlas, vare sig det är i ett fysiskt möte eller ett konferenssamtal. I alla dessa fall behöver deltagarna förstå allt som sägs och kunna[...]

Så kan du lokalisera din produkt till ett nytt språk

I den här bloggartikeln förklarar vi hur du går tillväga för att översätta och lokalisera en produkt eller tjänst till ett nytt språk. Vi kommer också att diskutera några saker som man måste tänka särskilt på vid produktlokalisering.

Måste tekniska skribenter vara experter på det område de skriver om?

Kan ni lova att er skribent är expert på vårt område? Vår verksamhet är mycket teknisk och väldigt unik.” Det här är en av de vanligaste frågorna från företag som ska köpa dokumentationstjänster. Många företag tror att deras verksamhetsområde är så specialiserat att bara en expert kan skriva[...]

Keep calm and carry on

”Keep calm and carry on.” ”Keep calm and eat more chocolate.” Och självfallet: “Don’t Panic and Fake a British Accent.”

Tekniska översättningar: 6 regler för läsbart innehåll

Har du någonsin läst en bruksanvisning utan att förstå ett ord, även om den var skriven på ditt modersmål? Eller har du någonsin skickat tekniska dokument för översättning och plötsligt fått otaliga frågor från dina översättare?

COVID-19: En hel verktygslåda för fjärrkommunikation på flera språk

Den hälsorelaterade nödsituationen kring coronaviruset har redan påverkat affärslivet, och många företag har varit tvungna att reagera snabbt på flera fronter. I synnerhet har behovet av att minimera eller helt undvika offentliga sammankomster resulterat i snabba och oväntade förändringar.