8 vinkkiä liiketoiminnan kansainvälisen kehitysstrategian rakentamiseen: osa 1

Parhaat käytännöt

How-to-build-your-international-development-strategy-header

Kansainvälistyminen on yksi tehokkaimmista tavoista vauhdittaa liiketoiminnan kasvua. Hallittu kansainvälistyminen estää liikevaihdon kasvun pysähtymisen ja lisää yrityksen uskottavuutta.

Vaikka globalisaatio ja uudet teknologiat ovat helpottaneet prosessia, kansainvälistyminen edellyttää hyvin jäsenneltyä strategiaa alusta alkaen. Tässä kahdeksan vinkkiä yrityksen kansainvälisen kehitysstrategian rakentamiseen!

1. Hanki oikeanlaista tukea

Monet julkiset organisaatiot auttavat kaikenlaisia yrityksiä kansainvälisessä toiminnassa. Tukea on tarjolla niin start-upeille kuin asemansa vakiinnuttaneille suuryrityksille.

Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamari tarjoaa yrityksille monipuolista ja käytännönläheistä apua sekä kontakteja kasvuun ja kansainvälistymiseen. Keskuskauppakamarin alaisuudessa toimii Suomessa 18 kauppakamaria, jotka tuovat yritykset yhteen vaihtamaan tietoa, kokemuksia ja kontakteja kohdemaista. Maailmalla suomalaisten yritysten tukena on 37 akkreditoitua kahdenvälistä kauppakamaria, jotka muodostavat laajan FinnCham-verkoston.

Team Finland

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluja tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto, jonka ytimen muodostavat BusinessFinland, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Teollisuussijoitus, ELY-keskukset ja TE-toimistot sekä ulkoministeriö lähetystö- ja kunniakonsuliverkostoineen.

Team Finland -verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Keskuskauppakamari, kauppakamarit Suomessa ja FinnCham-kumppanit maailmalla tekevät yhteistyötä Team Finland -toimijoiden kanssa.

How-to-build-your-international-development-strategy--illustration2

Business Finland

Business Finland luo uutta kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä tukemalla ja rahoittamalla innovaatioita. Se auttaa suomalaisia yrityksiä maailmalle ja neuvoo yrityksiä kansainvälistymisen kaikissa vaiheissa. Business Finland tunnistaa lupaavia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta ja auttaa yrityksiä löytämään sopivat kumppanit ja kontaktit. Sen globaalissa verkostossa työskentelee 148 asiantuntijaa 35 maassa.

Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita.

Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen. Rahoituksen kohteena voivat olla ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvu.

 


Lue lisää käännöspalveluistamme täältä.


 

2. Valitse kohdemaa huolellisesti

Maailmalla on monia houkuttelevia mahdollisuuksia niin naapurimaissa kuin Yhdysvaltojen kaltaisilla valtavilla markkinoilla. On kuitenkin tärkeää valita kohdemarkkinat huolellisesti kysymällä oikeat kysymykset:

  • Onko markkinoilla keskeisiä toimijoita, joiden kanssa voisi aloittaa kumppanuuden tai jotka voisi jopa ostaa?
  • Onko markkina kypsä?
  • Tunnetko markkinoiden kulttuurin?
  • Onko yritykselläsi jo asiakkaita kyseisillä markkinoilla?

Markkinoiden houkuttelevuus riippuu monesta tekijästä, kuten liiketoiminnan laajuudesta ja toimialan kasvupotentiaalista, kulttuurin erityispiirteistä (omalla toimialalla ja liiketoiminnassa yleensä), kuluttajaluokituksesta ja kilpailuympäristöstä. On tärkeää määrittää huolellisesti kunkin markkinan vahvuudet yrityksesi ja sen taloudellisen toimintamallin osalta.

3. Tuotteen tai palvelun on oltava yrityksen strategian mukainen

Puhu asiakkaille heidän omaa kieltään

Ensimmäinen vaihe mukautumisessa on puhua uusien markkinoiden kuluttajille heidän omaa kieltään. On otettava huomioon kaikki tekijät, jotka yhdistävät yrityksesi asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin ja käyttäjiin, kuten verkkosivusto, asiakaspalvelu, sähköposti, markkinointisisältö, kaupalliset esitykset, asiakirjat ja opastukset.

Lisäksi on kiinnitettävä huomiota alue- tai maakohtaisesti vaihteleviin tekijöihin ja niiden lokalisointiin: aukioloajat, maksutavat, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet asiakkaiden yhteydenottoja varten sekä sosiaalisen median tilit.

Mukaudu kuluttajien tarpeisiin

Uuden markkinan kuluttajilla voi olla mieltymyksiä tai valintaperusteita, jotka poikkeavat kotimarkkinan kuluttajien tottumuksista. Onko tuotteesi tai palvelusi mukautettu kohdemaan kuluttajatottumuksiin? Jos tarjoat tuotteita tai palveluja muille yrityksille, ovatko ne toimialallasi pääasiassa suuriyrityksiä, pk-yrityksiä vai ammatinharjoittajia tai freelancereita? Näitä kysymyksiä on syytä pohtia huolellisesti, jotta yrityksesi täyttää kohdemaan kuluttajien tarpeet mahdollisimman tehokkaasti.

Kysy kuluttajien mielipidettä

Jos yritykselläsi on jo kansainvälisiä asiakkaita, paras tapa varmistaa tuotteen tai palvelun mukauttaminen kohdemarkkinoille on kysyä heidän mielipidettään. Luo avoin ja kaksisuuntainen suhde asiakkaisiin, jotta voit ymmärtää paremmin esimerkiksi markkinoiden trendejä sekä tuotteen ominaisuuksia tai asiakkaiden toivomia ominaisuuksia. Voi olla, että joudut poikkeamaan alkuperäisestä suunnitelmastasi, mutta ainakin tiedät, mitä sinun pitää tehdä tai mitä sinun ei missään tapauksessa kannata tehdä.

How-to-build-your-international-development-strategy-illustration1

4. Kehitä hyvä markkinointistrategia

Oletko sitä mieltä, että tuotteesi tai palvelusi riittää sellaisenaan, koska se on niin hyvä? Valitettavasti petät itseäsi: oli tuotteesi kuinka hieno tai tehokas tahansa, se ei löydä yleisöä, jos markkinointi ei ole etusijalla.

Strateginen markkinointi ja tuotemarkkinointi

Sinun on työstettävä arvolupausta perusteellisesti, jotta yrityksesi erottuu kilpailijoista uusilla markkinoilla. Arvolupaus saattaa poiketa siitä, mitä yrityksesi käyttää perinteisillä markkinoillaan. Kysy oikeat kysymykset: Kuka käyttää tuotetta tai palvelua? Mitkä ovat sen hyödyt kuluttajille? Millä tavalla yrityksesi täyttää kuluttajien tarpeet paremmin kuin kilpailijat?

Kun olet määrittänyt arvolupauksen, voit alkaa esitellä tuotetta tai palvelua kohderyhmälle. Jos toimialasi on jo vakiintunut markkinoilla, sinun on todennäköisesti korostettava hintaa ja muita myyntivaltteja. Vähemmän vakiintuneilla toimialoilla tuotemarkkinoinnin tarkoituksena on tiedottaa konkreettisista hyödyistä tai jopa korostaa tarvetta, jota kuluttajat eivät välttämättä ole aiemmin tulleet ajatelleeksi.

Viestintä ja liidien luominen

Lokalisoi verkkosivustosi

Yrityksesi verkkosivusto on luonnollisesti mukautettava ja lokalisoitava kohdemarkkinoita varten. Voit lukea lisää verkkosivuston kääntämisestä ja lokalisoinnista täältä.

Osallistu paikallisiin tapahtumiin

Tapahtumat ja messut sijoittuvat kaupankäynnin ja markkinoinnin välimaastoon. Tapahtumiin ja messuille osallistuminen on hyvä tapa tavata tulevia asiakkaita lähes kaikilla toimialoilla.

Hoida mediasuhteet huolellisesti

Paikallisen suurlähetystön lehdistöattasea, itsenäiset journalistit, bloggaavat asiantuntijat... Suhdetoimintaa on monenlaista, ja kenttä on valtava. Etsi menetelmät (ja hinnat!), jotka vastaavat parhaiten tarpeitasi ja resurssejasi.

Sitouta asiakkaita sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media on merkittävä osa sekä kuluttajille että muille yrityksille suunnattua liiketoimintaa etenkin silloin, kun yritys laajentaa toimintaansa kansainvälisille markkinoille. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram... Sinun on selvitettävä, mitkä ovat kohderyhmäsi kannalta merkityksellisimmät kanavat.

Korosta asiantuntemusta

Jos tavoitteena on nousta toimialan johtavien yritysten joukkoon, laadukas sisältö on paras tapa esitellä asiantuntemusta. Kiinnostavan sisällön luomiseen on monta tapaa: e-kirjat, taustoittavat raportit, infografiikka, videot, lehtiartikkelit, blogikirjoitukset. Markkinoinnin sisältöstrategiaan on myös liitettävä kattava inbound-markkinoinnin strategia, jotta se synnyttää tehokkaasti uusia liidejä markkinointitiimeille.

Tämän artikkelin on alun perin tuottanut Acolad-konserniin kuuluva TextMaster.

Lue artikkelin toinen osa täältä.

 

Lue lisää lokalisointipalveluistamme!