Esimerkkitapaus: e-learning osaamisen kehittämisessä

Sisältö

2020-04-08-eLearning-in-competence-development

Edellisessä sähköistä oppimista käsitelleessä artikkelissa kerroimme, miten monipuolinen sisältö parantaa oppimistuloksia etenkin silloin, kun se on interaktiivista ja pelillistä.

Nyt kerromme, miten monipuolista e-learning on ja miten sitä voidaan mukauttaa erilaisille oppijoille ja eri oppimistavoitteisiin. Tarkastelemme yleistä sähköisen oppimisen sovelluskohdetta: osaamisen kehittämistä.

Aloitetaan lähes kaikkien verkkokoulutusten perusvaatimuksista.

Esimerkissämme organisaation HR-osaston tavoitteena on kehittää ja ylläpitää työntekijöiden taitoa palvella asiakkaita vieraalla kielellä. Työntekijät kohtaavat kansainvälisiä asiakkaita monenlaisissa tilanteissa, jotka vaihtelevat yksinkertaisista palvelupyynnöistä monimutkaisiin tapauksiin, joita tulee vastaan vain satunnaisesti.

Verkkokoulutuksen pitäisi:

  • mukautua työntekijöiden osaamisen tasoon
  • antaa uutta tietoa selkeässä ja helposti sovellettavassa muodossa
  • olla läheisesti yhteydessä työelämän todellisiin tilanteisiin ja asiakastapauksiin niin, että työntekijät saavat työssä tarvitsemiaan työkaluja ja tietoja
  • tuottaa vakioituja ja mitattavia oppimistuloksia, joista organisaatio hyötyy pitkään
  • olla kaikkien työntekijöiden saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

E-learning-kursseilla on myös erityisiä etuja: niitä voidaan mukauttaa laajasti ja niihin voidaan liittää interaktiivisia ratkaisuja, jotka todistetusti tehostavat oppimista. Esimerkissämme organisaatio on jakanut työntekijät kahteen ryhmään: vierasta kieltä melko sujuvasti puhuviin ja niihin, jotka tarvitsevat vielä ylimääräistä kielikoulutusta ennen asiakaspalvelukoulutusta.

Kun opiskelijat on jaettu ryhmiin taitotason mukaan, alemmalta tasolta aloittaneet voivat myöhemmin jatkaa opiskelua edistyneemmän ryhmän materiaaleilla. Materiaaleja voidaan näin hyödyntää organisaation sisällä tehokkaasti.

Tässä tapauksessa e-learning alkaa itsearvioinnilla, jossa mitataan työntekijän kielitaitoa ja kykyä toimia kyseisellä kielellä kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Sen jälkeen materiaalit räätälöidään ryhmiä varten, jotta kumpikin ryhmä saa juuri sille sopivat materiaalit, harjoitukset ja testit.

Vierasta kieltä melko sujuvasti puhuvien materiaaleissa voidaan hyödyntää animoitua tarinallisuutta ja videoita, ja ne voivat perustua HR:n asiakaspalautteesta kokoamiin todellisiin esimerkkitapauksiin. Interaktiivisen tarinan avulla opiskeltava sisältö voidaan järjestää selkeiksi teksteiksi, animaatioiksi ja pieniksi harjoituksiksi, jotka ohjaavat oppijaa pohtimaan vastauksiaan.

Pro-vinkki: virtuaalikoulutus ja webinaarit

Sähköiseen koulutukseen voidaan lisätä mahdollisuus virtuaaliseen koulutukseen, jotta työntekijät voivat helposti sopia yksityistunneista kieli-, viestintä- ja kulttuurikouluttajien kanssa. Työntekijät saavat arvokkaan mahdollisuuden kysyä kysymyksiä sekä saada palautetta, ohjausta, tukea ja kannustusta.

Webinaareissa oppijat voivat osallistua asiantuntijan vetämään keskusteluun opittavasta aiheesta. Näin voidaan tehostaa oppimista ja antaa koko tiimille positiivinen oppimiskokemus.

Lue lisää webinaaripalveluistamme

Jos ylimääräistä kielikoulutusta tarvitsevien lähtötaso sallii, kurssi voidaan räätälöidä keskittymään alalla käytettävään kieleen. Painopiste on kuitenkin käytännön viestinnässä, työn vaatimassa sanastossa sekä kieliopissa. Oppijoita aktivoidaan interaktiivisilla harjoituksilla, joista opittu on helppo viedä käytäntöön.

Interaktiiviset harjoitukset toimivat samalla kokeina, joiden avulla oppija voi verrata edistymistään yleiseen kielitaitoasteikkoon. Jos jokin harjoitus osoittautuu liian vaikeaksi, oppija voi helposti kerrata kurssin tai palata vaikeaan kohtaan myöhemmin. Koko kurssia ei siis tarvitse suorittaa kerralla.


Miten tuottaa kiinnostavaa sisältöä käyttäjille?

Haluatko oppia lisää e-learningin mahdollisuuksista ja siitä, miten sitä voi soveltaa eri käyttäjäryhmien tarpeisiin?

Lataa maksuton e-kirjamme modernista e-learningista.

Siinä kerromme:

  • mitattavien oppimistulosten hyödyistä
  • nykyisin käytettävistä harjoitustehtävistä ja muista sisällöistä
  • neljästä esimerkkitapauksesta, jotka havainnollistavat e-learningin soveltamista osaamisen kehittämisessä, organisaatiomuutoksissa, tuotelanseerauksissa ja sidosryhmämarkkinoinnissa.

Lataa maksuton 48-sivuinen e-kirjamme modernista e-learningistä!