Kolme hyvää syytä valita ammattimainen käännöspalvelujen tarjoaja

Kieli

2020-04-14-Three-reasons-to-choose-LSP

Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi, mitä hyötyä on käännösten ulkoistamisesta ammattimaiselle käännöskumppanille, ja annamme vinkkejä käännösten tilaamiseen.

Yrityksen verkkosivut pitäisi pikaisesti kääntää ruotsiksi, koska Tukholman toimipiste avataan pian. Yrityksen vuosikertomus pitää saada tarjolle myös englanninkielisenä uusien sijoittajien myötä. Juuri kehitetty ohjelmisto tarvitaan saksankielisenä, että yritys voi laajentaa toimintaansa uusille markkinoille. Kuulostaako tutulta?

Yrityksillä ja organisaatioilla on hyvinkin erilaisia käännöstarpeita toimialan ja kohdemarkkinan mukaan. Yllä mainitut esimerkit ovat vain pintaraapaisu muutamasta yleisestä käännöstarpeesta.

Näin säästät aikaa käännöstöiden hoitamisessa

Selkeimpiä hyötyjä käännös- ja lokalisointiprojektien ulkoistamisessa ammattimaiselle käännöspalvelujen tarjoajalle ovat tietenkin joustavuus, helppous ja ajansäästö.

Varsinkin pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa, joissa roolit ovat laajat, on tavanomaista kääntää tekstejä oman henkilökunnan voimin. Usein lyhyenkin tekstin kääntämiseen voi mennä huomattavan pitkä aika, joka on aina pois muusta tekemisestä. Unohtamatta sitä, että yrityksen kyvykkäin käännösten tekijä voi olla sidottuna muihin kiireellisempiin projekteihin tai vaikka lomalla.

Käännösten tilaaminen freelancerkääntäjiltä on yksi vaihtoehto, jos yrityksestä ei löydy sopivaa henkilöä. Haasteena tällöin on kuitenkin se, että hyvät kääntäjät ovat usein täystyöllistettyjä ja sopivan kääntäjän etsimiseen voi kulua paljon aikaa ja on nähtävä vaivaa.

Ammattimaisen käännöspalvelujen tarjoajan verkostosta kääntäjä löytyy usein tiukallakin aikataululla, ja lisäksi käännöstoimiston kautta tilattu käännös on aina koulutetun kääntäjän tekemä. Tyypillisesti projektiin valittu kääntäjä on kohdekielen natiivipuhuja tai natiivitasoinen kielen ammattilainen ja hänellä on vahva asiantuntemus kohdetoimialasta. Hän käyttää kääntäessään työtä nopeuttavaa ja tukevaa teknologiaa, kuten käännösmuistia ja termikantaa.

Asiakkaan huolehdittavaksi jää käännettävän materiaalin toimitus ja lisätietojen antaminen tarvittaessa, jotta lopputulos saadaan hiottua mahdollisimman hyväksi. Käännöstoimiston hoitaessa käännöstyön ja lokalisoinnin asiakasyrityksessä voidaan keskittyä omiin erikoisosaamista vaativiin projekteihin. Esimerkiksi markkinoinnissa voidaan keskittyä kampanjan julkaisuvalmisteluihin sillä aikaa, kun markkinointimateriaalit ovat käännettävänä ja lokalisoitavana.

Kun käännöskumppanina on kokenut käännöspalvelujen tarjoaja, on joustaminen kiireisissäkin käännöstöissä mahdollista ja reagointiajat lyhyitä. Vahvuuksiin kuuluu myös se, että suuret ja kiireelliset työt voidaan jakaa useammalle kääntäjälle koordinoidusti. Tällöin iso käännöstyö saadaan valmiiksi nopealla aikataululla ja samalla huolehditaan siitä, että käännös on yhtenäinen ja tasalaatuinen. Yritykselle isoja projekteja saattavat olla esimerkiksi kattavat käyttöohjeet, laajat verkkosivut tai ohjelmiston käännös.

Tässä muutama käytännön vinkki käännösprosessin nopeuttamiseksi:

  • Muokattavassa muodossa toimitettu teksti saadaan nopeammin käännettäväksi. Jos käännettävä materiaali on esimerkiksi .pdf-muodossa, joudutaan tekstiä esikäsittelemään, mikä hidastaa prosessia ja saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
  • Esitäthän käännöstä koskevat toiveet ja tarkennukset viimeistään siinä vaiheessa, kun vahvistat käännöstilauksen. Näin kääntäjä pystyy huomioimaan ohjeistuksesi alusta asti.
  • Sopivan ammattilaisen löytäminen on helpompaa, mitä enemmän aikaa käännösprosessiin varataan. Tietyn erikoisalan käännösosaajia ei välttämättä saada varattua työtä varten, jos käännökselle on aikaa päivä tai kaksi.

Miten varmistat käännösten laadun?

Useimmat meistä kokevat osaavansa esimerkiksi englannin kieltä suorastaan kiitettävästi. Harva kuitenkaan osaa tuottaa täysin virheetöntä tekstiä englanniksi. Sama sääntö pätee myös muihin koulussa opittuihin kieliin, kuten esimerkiksi ruotsiin, saksaan tai ranskaan. Arkisemmassa viestinnässä pienet kielioppivirheet eivät ole niin vakavia, mutta jos esimerkiksi lokalisoidut verkkosivut vilisevät virheitä, yrityksen uskottavuus kärsii. Kielivirheille ei ole paikkaa myöskään tarjous- tai sopimuspapereissa. Pahimmillaan kirjoitusvirheet ja kömpelyydet voivat näkyä menetettyinä kauppoina.

Käännöstoimistolla on yksittäistä freelanceria paremmat valmiudet auttaa, jos yrityksen käännöstarpeet kasvavat, tarvittavien kielten määrä lisääntyy tai käännettävät tiedostomuodot monimutkaistuvat. Käännöstoimiston kautta löytyy osaajia alalta kuin alalta, teknisistä manuaaleista aina hakukoneoptimoituihin markkinointimateriaaleihin, kun taas freelancerit ovat yleensä erikoistuneet muutamaan tiettyyn erikoisalaan.

Kun toimit usean yksittäisen kääntäjän kanssa ja hallinnoit useita projekteja, voi laadun varmistaminen olla haasteellista. Jos kyseessä on entuudestaan tuntematon ammattilainen, ammattitaidon varmentaminen voi vaatia koekäännöksiä tai muita kykyjä mittaavia toimenpiteitä. Ammattimaisen käännöskumppanin kanssa ei tarvitse arvailla laatuasioissa: käännösten laadunvalvonta on keskitetty käännöspalvelujen tarjoajan vastuulle ja myös asiakasreferenssit ovat selkeästi esillä, jolloin saa tarkan käsityksen siitä, minkä alan tekstejä aiemmin on tuotettu.

2019-07-01_Horizontal_Why-to-Choose-LSP_2

Käännösten laadun varmistamiseksi hyvänä vinkkinä on selkeä ohjeistus kääntäjälle. Ohjeistukseen voi sisällyttää esimerkiksi tarkennuksia käytettävään termistöön, jos yrityksellä on omia vakiintuneita termejä. Ohjeistus voi koskea myös tekstissä käytettävää äänensävyä tai tyyliä. Tämä korostuu erityisesti markkinointiteksteissä.

Toinen hyvä keino laadun varmistamiseksi on oikoluettaa käännös natiivioikolukijalla tai käyttää käännettävä teksti jo ennakkoon copy-editoijalla, joka pystyy sujuvoittamaan tekstiä toivottua tyyliä tai yritysimagoa vastaavaksi. Tämä on erityisen tärkeää julkaistavien tekstien kohdalla. Mitä parempi lähdemateriaalin laatu on, sen parempi on myös käännös.

Miten hyödyt keskittäessä käännöspalveluntarjoajaan

Tilaukset kannattaa keskittää yhdelle käännöskumppanille, jos yritys tarvitsee käännöksiä viikoittain. Selkein hyöty on asioimisen helppous: kun yrityksen tarpeet ja toiveet ovat tiedossa, on niistä viestiminen kääntäjälle helpompaa.

Keskittämisen etuna on myös käännösmuistin karttuminen. Käännösmuisti on tietokanta jo tehdyistä käännöksistä. Sinne tallentuvat kaikki kääntäjien tekemät käännökset, jotka ovat siten hyödynnettävissä seuraavissa käännöstöissä. Hyvänä esimerkkinä käännösmuistin käytöstä toimivat ohjekirjat. Niiden sisällöt ovat usein samantyyppisiä keskenään. Käännösmuistin avulla kääntäjän ei tarvitse kääntää jokaista ohjekirjan virkettä, koska tietokannasta löytyy vastaava kohta jo käännettynä. Tällöin kääntäjän tarvitsee vain varmistaa käännöksen oikeellisuus ja se, että konteksti on oikea. Käännösmuistin avulla prosessiin tarvitaan vähemmän aikaa ja samalla kääntäminen tulee halvemmaksi, koska samoja kerran käännettyjä virkkeitä ei tarvitse kääntää uudestaan.

Huomion arvoinen etu piilee myös siinä, että saman katon alta löytyy muitakin kuin kääntämiseen suoraan liittyviä palveluita. Tarvetta voi olla esimerkiksi monikieliselle hakukoneoptimoinnille, luovalle kääntämiselle, copywritingille tai kielikoulutuspalveluille. Näidenkin toteuttaminen on huomattavasti helpompaa, kun alakohtaiset erityisvaatimukset ovat tiedossa.

Alla olevan graafin luvut perustuvat tilastolliseen analyysiin Acolad Nordicin käännösmuisteista. Graafissa ilmoitettavat luvut ovat poimittu optimaalisimmat säästöt tarjoavista projekteista.

2020-04-14-Translation-memory-savings-FI

Miten hyödyt Acoladin palveluista

Valitsemalla Acoladin valitset ajansäästön. Olipa kyseessä pieni tai suuri käännöstyö, nimetty projektipäällikkömme hoitaa ja koordinoi työn alusta loppuun. Hän etsii tarpeeseen sopivimman kääntäjän ja huolehtii siitä, että tilattu käännös on valmis annetun aikataulun puitteissa. Hän myös kuuntelee tarkoin kaikki palautteet ja kehitysehdotukset, jotta prosessi saadaan hiottua parhaaksi mahdolliseksi.

Acoladissa käännösten laatua valvotaan jatkuvasti. Verkostoomme valitut kääntäjät käyvät läpi valintaprosessin, johon sisältyy muun muassa koekäännös. Laadunvalvonta ei jää pelkästään seulontavaiheeseen, sillä Acoladilla on myös erillinen QA-tiimi. Osoituksena omistautumisestamme laadulle ja toimintamme kehittämiselle meillä on ISO 9001 -sertifikaatti. Onnistumisiimme pääset tutustumaan täällä.

Keskittämisen edut ovat ilmeiset. Autamme käännösten lisäksi mielellämme myös kielikoulutuksissa, kielenhuollossa ja monikielisessä sisältömarkkinoinnissa. Käännöspalveluidemme avulla pääset helpommin uusille markkinoille ulkomailla tai kotimaassa.

Tarvitsetko apua käännöksen teettämisessä? Haluatko asiantuntijan neuvoja siitä, miten lokalisointi- ja käännöspalveluita voidaan hyödyntää yrityksessänne? Lue täältä lisää, kuinka voit säästää käännöksissä.

Lue lisää käännöspalveluistamme