Parhaat käytännöt juridisissa käännöksissä

Parhaat käytännöt

parhaat-käytännöt-juridisiin-käännöksiin

Yrityksesi kiinnittää varmasti suurta huomiota yksityiskohtiin juridisia asiakirjoja laadittaessa. Myös juridiset käännökset edellyttävät erikoistuneiden ammattikääntäjien huolellista työtä.

Huonosti käännettyjen asiakirjojen merkitys-, kieli- tai muotoiluvirheet voivat merkittävästi heikentää liikeneuvotteluiden tai oikeudenkäyntien tuloksia tai lakiasiaintoimiston uskottavuutta kansainvälisten asiakkaiden ja kumppaneiden silmissä.

Onneksi tällaiset käännökset voidaan antaa sellaisten kielipalvelujen tarjoajien tehtäväksi, jotka ymmärtävät tarpeen noudattaa paikallisia normeja ja säädöksiä ja jotka käyttävät pitkälle koulutettuja ja erikoistuneita ammattilaisia.

Seuraavassa on esitelty parhaita käytäntöjä, jotka hyvät käännöspalvelut ottavat huomioon juridisten asiakirjojen käsittelyssä.

1. Tietojen luottamuksellisuuden turvaaminen

Tärkeintä juridisten ja oikeudenkäyntiasiakirjojen käsittelyssä on luottamuksellisuus. On siis olennaista, että kumppaniksi valitaan kielipalvelujen tarjoaja, jolla on vahvat tietosuojakäytännöt ja jonka kääntäjät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimukset. Näin voidaan varmistaa, että arkaluonteiset tiedot pysyvät suojattuina.

2. Tiukat määräajat

Lakiasiainosastoissa ja -toimistoissa tehtävä työ on nopeatempoista ja kiireistä, joten on tärkeää löytää kielipalvelujen tarjoaja, joka pysyy vauhdissa mukana.

Nopeat vasteajat
  • Käännöspyyntöihin vastataan nopeasti ja asiakas saa tarjouksen tunnin kuluessa
Nopea toimitus
  • Käännösprojektit saadaan valmiiksi tiukassakin aikataulussa projektin vaatimusten mukaisesti
Aina käytettävissä
  • Tiimit ovat käytettävissä milloin tahansa

 


Käännöstoimistoissa hyödynnetään erilaisia ohjelmistoja, kuten käännösmuistityökaluja, nopeuttamaan ja tehostamaan työtä. Ohjelmistoissa käytettävät tietokannat ovat vahvasti suojattuja, jotta asiakkaiden tiedot pysyisivät turvassa.

Lue lisää Acoladin käännösteknologioista juridisia ja rahoitusalan käännöksiä käsittelevästä e-kirjastamme.


3. Juridisten asiakirjojen viralliset käännökset

Juridisten käännösten on usein oltava virallisia. Virallisiin käännöksiin liittyvät prosessit vaihtelevat maittain. Joissakin tilanteissa käytetään auktorisoituja kääntäjiä, jotka ovat kyseisen maan viranomaisten hyväksymiä.

Sellaisissa maissa, joissa kääntäminen ei ole tarkasti säänneltyä, ei ole auktorisoituja kääntäjiä, mutta asiakirjojen käännökset saattavat vaatia julkisen notaarin hyväksynnän. Joka tapauksessa on erittäin tärkeää, että kääntäjä on ammattitaitoinen, jotta käännöksestä tulee laadukas ja loppukäyttäjä hyväksyy sen.

4. Kielialan ammattilaiset

Käännösprojekteissa tulee käyttää ammattitaitoisia ja syntyperäisiä kohdekielen puhujia, jotta merkitysvivahteet pystytään ilmaisemaan tarkasti. Kielen moitteeton laatu on erityisen tärkeää juridisten asiakirjojen kääntämisessä, koska hienovaraisten merkityserojen merkitys korostuu juridisessa kontekstissa.

5. Aihealueen asiantuntijat

Juridisten asiakirjojen käännöksissä tarkkuus ei koske vain kieltä, vaan myös aihealueen asiantuntemusta. Ammattitaitoisilla juridiikan kääntäjillä on kattavat tiedot niistä oikeusjärjestelmistä, joihin liittyviä käännöksiä he tekevät. Juridiikan kääntäjät ovat usein erikoistuneet johonkin tiettyyn juridiikan alaan, kuten yhteisö-, kiinteistö- tai immateriaalilainsäädäntöön.

6. Oikeat muotoilukäytännöt

Muotoilu saattaa olla haastavaa käännettäessä tietyntyyppisiä juridisia asiakirjoja. Tarvittaessa kääntäjät voivat lisätä asiakirjoihin selittäviä merkintöjä, jotka sisältävät tietoja muotoilusta tai käännösvalinnoista.

Jos alkuperäisen asiakirjan osia, kuten allekirjoitusta, ei käännetä, ne voidaan ilmaista suluissa olevalla sanalla tai lauseella sen sijaan, että alkuperäinen osa kopioitaisiin ja liitettäisiin käännökseen.

Luottamuksellisuus, tiukat määräajat, auktorisointi, kielen asiantuntijuus, erikoistuminen ja muotoilukäytännöt ovat kaikki hyviä syitä antaa juridisten asiakirjojen käännösprojekti kokeneen ja ammattitaitoisen kielipalvelujen tarjoajan hoidettavaksi.

Tarvitseeko yrityksesi juridisten asiakirjojen käännöksiä? Lataa maksuton e-kirjamme Miten juridiikan ja rahoitusalan asiakirjat sovitetaan kansainvälisille markkinoille?

 

Lataa maksuton e-kirja