Derfor er terminologistyring vigtig for effektiv flersproget kommunikation

Oversættelsessystemer

Untitled design (2)

Vi har mødt et utal af potentielle og eksisterende kunder, der kæmper med inkonsekvent terminologi på tværs af afdelingerne. Virksomhedens terminologi bør have en dækkende standard gældende for hele virksomheden, som skal anvendes konsekvent af alle afdelinger og leverandører.

Et typisk eksempel på middelmådig terminologistyring er, når teknisk afdeling i en virksomhed kalder tingene noget andet end markedsføringsafdelingen, eller når salgsafdelingen bruger helt anderledes termer på kundemøder og i præsentationer. Dette skaber naturligvis unødvendige problemer, der kan bringe holdets arbejde i fare. Men har I tænkt på de mulige juridiske konsekvenser ved at bruge ukorrekt terminologi?

Terminologistyring har afgørende betydning for flersproget teknisk dokumentation

Hvis I har været så uheldige at opleve dette, kan I tage det helt roligt. Det kan løses ved at indføre passende terminologistyring. Ved at regulere brugen af terminologi vil I være i stand til at:

  • forbedre kvaliteten af virksomhedens flersproget indhold
  • undgå dyre misforståelser som følge af ukorrekt brug af termer
  • lette oversættelsesarbejdet på andre sprog.

I dette blogindlæg forklarer vi de første skridt til at opbygge en terminologidatabase (eller termbase), viser almindelige udfordringer og deler et praktisk eksempel med jer.

Sådan opbygges en terminologidatabase

En termbase er i bund og grund en database med fagtermer, men i virksomhedssammenhæng. Den indeholder sprogligt materiale, der skal bruges korrekt – slogans, organisationsnavne, produktnavne osv. Terminologiarbejde starter med et projekt, hvor terminologen definerer termbasens design og struktur, de terminologiværktøjer, der skal bruges, samt de procedurer, der skal gennemføres, herunder validering af termer. Der skal desuden lægges en plan for, hvordan termbasen udvides termmæssigt eller sprogligt, trin for trin.

De første trin i udarbejdelsen af korrekt terminologistyring er som følger:

  1. Indsaml og analysér alt aktuelt materiale med henblik på at udtrække alle relevante termer, der skal harmoniseres. Selv om denne opgave er terminologens ansvar, kan den kun gennemføres med et vellykket resultat, hvis alle afdelinger, leverandører og/eller eksterne tjenester inddrages.
  2. Identificer og udtræk terminologien: Dette er en sproglig proces, der kræver en ekspert. Den består i at finde synonymer, homografer og morfemer samt inkonsekvens. Dette danner grundlaget for opsætningen af jeres termbase.
  3. På et senere tidspunkt skal I sikre, at virksomheden udarbejder terminologiske retningslinjer, så I nemt kan fastholde og styre den flersprogede termbase.

 


Download vores e-bog for flere detaljerede oplysninger om terminologistyring.

 

Udfordringer, der indebærer terminologidatabaser: deklination og agglutination

Opbygning af en termbase kræver specialistviden om de pågældende sprog. I dette eksempel viser vi de problemer, der opstår med håndteringen af agglutination og deklination på dansk og finsk.

Lad os til en start definere “agglutination” og “deklination”.

Inden for lingvistik er “agglutination” et morfologisk fænomen, hvorved en eller flere affikser (oftest suffikser) tilføjes til roden af et ord for at udtrykke forskellige sproglige kategorier (f.eks. flertal, ental, navneord osv.). Ordet kommer af det latinske udsagnsord “agglutinare”, der betyder “lime sammen”. “Deklination” betyder at tilføje suffikser til navneord for at beskrive ting i f.eks. flertal eller bestemthed.

De fleste termer er navneord, og kunderne spørger med mellemrum, hvordan vi styrer poster i termbasen på et sprog, der bøjer navneord. De vil især gerne vide, hvordan vi kan oprette en termbase, der kan foreslå alle former af et navneord i betragtning af, at det kan forekomme i en tekst i forskellige bøjninger.

Lad os tage ordet e-book – e-bog på dansk og e-kirja på finsk. Disse ord kan skifte meget i en sætning:

  • Acolad haluaa e-kirjoillaankin auttaa asiakkaitaan… (Acolad ønsker også at hjælpe kunderne med sine ”e-bøger” …)
  • E-bøgernes styrke er at kunderne kan få adgang til dem uafhængigt af tid og sted. (”E-kirjojen” vahvuus on siinä, että...)

Faktisk er det danske eksempel ret sjældent, mens eksemplet på finsk beskriver et karakteristisk træk ved sproget: alle ord ændres som standard på denne måde.

Spørgsmål

Hvordan skal vi håndtere dette sproglige fænomen i en termbase, hvad skal vi skrive helt præcist - tydeligvis ikke alle mulige kombinationer af morfemer?

Svar

Heldigvis har vi eksperter i terminologistyring, som vi kan spørge. De forklarer, at oprettelse af en termbase med sprog, der bruger agglutination, ikke er et problem. Ifølge reglerne for terminologi (gælder for alle sprog), skal termer indføres i termbasen i deres grundform, dvs. ental, små bogstaver, hankøn (hvis der er køn). Det kan ikke anbefales at indtaste bøjede former af en term, da en terminologidatabase ikke er en grammatikbog - den registrerer koncepter og termer, men ikke deres bøjede former.

I stedet for at indføre bøjede former som termer, kan man benytte særlige felter til at medtage denne type information alt efter, hvilket terminologistyringssystem man anvender. I feltet Køn (eller i et dedikeret felt) kan man fortælle brugerne, hvordan man bøjer en dansk term, også i flertal, hvilket kan være særdeles nyttigt for finske brugere af termbasen. Brugerne forventes ikke at kende et sprog for at kunne bruge termbasen, men det er nyttigt at vide, hvilke sprog der bruger agglutination (eller i vid udstrækning er det, som f.eks. finsk), og hvilke der ikke er (som f.eks. engelsk). Det kan indvirke på, hvordan man søger efter termer.

Godt så! Så termer indføres i termbasen i deres grundform. Men de samme termer forekommer vel også i deres bøjede form i det dokument, der skal oversættes? Er der ikke en risiko for, at de ikke genkendes af terminologistyringssystemet? Heldigvis indeholder terminologistyringssystemer funktioner, der løser dette problem.

Man kan for eksempel isolere stammen af ordet, så systemet ignorerer det, der kommer før eller efter. Det gøres ved hjælp af jokertegn såsom stjerner eller lodrette streger. For eksempel, med e-kirj* vil termbasen også genkende termen e-kirjassa, hvis den forekommer i det dokument, der skal oversættes. I eksemplet med dansk ville stammen være meget kort, e-b*. I nogle oversættelsesværktøjer kan man angive en “matchværdi”, dvs. ligheden udtrykt som en procentdel, mellem termer fundet i kildesegmentet og de matchende termer fundet i termbasen.

Hvis I er bekymrede for agglutination, deklination eller andre sproglige fænomener, skal I huske på, at professionelle oversættere er bekendt med denne problematik. I er velkommen til at kontakte os, hvis I har brug for hjælp til at styre virksomhedens terminologi.


 

Download vores e-bog om terminologistyring!