Etos, patos og logos – kan vi bruge dem til noget?

Undervisning og læring

2020-04-08-Ethos-Pathos-Logos

Den legendariske græske filosof Aristoteles fastlagde tre retoriske appelformer: etos, patos og logos. Den fjerde var vin, men da vi allerede kender dens appel, kan vi gemme diskussionen af den til festlige lejligheder.

Da formålet med retoriske principper er effektiv kommunikation, kan selv ingeniører have glæde af at repetere denne klassiske treenighed hver uge. Lad os starte med det store E. Etos skabes i bevidstheden hos tilhøreren, eller modtageren. Etos refererer til troværdigheden hos afsenderen af budskabet. Uanset, hvor troværdig afsenderen mener, at hans eller hendes budskab eller personlighed er, ligger den endegyldige sandhed i modtagerens fortolkning. Heldigvis kan fortolkningen påvirkes. Den bedste måde at øge troværdigheden på, er gennem dygtighed, og dygtighed kan opnås gennem øvelse. Man kan begynde med at forbedre sine sprogkundskaber... beklager, det var ikke min mening at gøre reklame her.

Patos får de fleste sikkert rigeligt af derhjemme. Med kønnenes ligestilling in mente, så lad os bare sige, at du får det af din ægtefælle eller partner, når der er brug for det. Jeg vil lade det være op til læseren at tolke betydningen af det – nogle vil nok kalde denne form for patos irriterende. Aristoteles definerede imidlertid patos som appellen til tilhørerens følelser, det, at gøre tilhøreren mere modtagelig over for budskabet. Også dette er et spørgsmål om dygtighed: karismatiske personer benytter patos med stor naturlighed, mens de fleste andre må øve sig på det. Hvis taleren ikke har evnerne, og patos bliver irriterende, kan virkningen blive den modsatte: der vækkes godt nok følelser, men modtageligheden over for budskabet reduceres drastisk.

Og sidst, men ikke mindst: logos. Nu nærmer vi os pointen. Når først de hårde facts kommer på bordet, mister relationen mellem taler og tilhører delvis sin betydning. Logos er faktuel argumentation. Vand koger ved 100 grader Celsius. Det kan ikke diskuteres. Men eftersom ikke alle talere og modtagere er ingeniører, bør man også benytte sig af flersproglig etos og patos – med hensyntagen til kulturelle forskelle, naturligvis – for at sit logos igennem. Det kan heller ikke diskuteres.

Har du brug for at opfriske dine mundtlige færdigheder inden for fremmedsprog? Skal du holde en præsentation på engelsk eller svensk, uden at du føler dig sikker på sproget?

Du kan også kontakte os, hvis du først skal bruge dine sproglige færdigheder længere ude i fremtiden. Vores eksperter hjælper dig med at vælge den bedste løsning til dine behov.

Læs mere om vores sprogundervisning