Hvad koster det at få oversat et dokument

Oversættelsessystemer

2020-07-20-Translation-rates-blog-illustration

Du har formentlig på et tidspunkt overvejet, hvordan oversættelsestakster beregnes, eller i det mindste hvor meget det koster at få oversat et specifikt dokument. Så er du kommet til det rigtige sted. I dette blogindlæg vil vi kaste lys over, hvordan oversættelsestakster beregnes, og hvordan du kan påvirke prissætningen.

Takst for et enkelt dokument

Lad os starte med et eksempel, der er inspireret af titlen. Hvor meget ville det koste at oversætte et dokument på en side (ca. 250 ord)? Et hurtigt bud ville være 30-70 EUR. Nogle gange mere.

Hvad så med et dokument, der er omkring 20 sider (ca. 6.000 ord), såsom en e-bog eller en brugsvejledning? Det er svært at sige. Hvad ville prisen være for et dokument på 50-150 sider (ca. 15.000-50.000 ord), der kunne være en årsrapport eller en oversættelse af en hjemmeside? Umuligt at beregne. Hvad med et prisoverslag for en oversættelse af en lang brugsvejledning på 100.000 ord? Ikke ud fra de oplysninger alene.

Når man beregner oversættelsestakster, gælder der de samme logikker, som en maler eller bilmekaniker bruger til at give et prisoverslag. En maler kan ikke give en nøjagtig pris for at male et helt hus uden at have set det først. En mekaniker kan ikke beregne prisen for at reparere bilen uden at vide, hvad den fejler. På samme måde er det umuligt at beregne en oversættelsestakst, før materialet er blevet analyseret, og der er blevet taget højde for alle faktorer, der kunne påvirke den endelige pris.

Sådan beregnes oversættelsestakster

Normalt består prissætningen af en oversættelse af fem elementer, og det varierer fra projekt til projekt, hvor stor en rolle de hver især spiller. Der er også andre faktorer, der påvirker prisen, men lad os gemme dem til senere. Hovedelementerne omfatter omfanget af det indhold, der skal oversættes (primært antallet af ord i kilden, antallet af sider, og i stigende grad antallet af rækker inden for tysktalende områder), sprogparret, om oversættelsen kræver specialviden, for- og efterbehandling af dokumenterne og tidsplanen. Lad os kigge nærmere på disse.

Sprogpar

Sprogparret for en oversættelse henviser til kildesproget og målsproget. Det kan give en idé om prisen at kende disse, men det er ikke nok.

Der beregnes en separat takst pr. ord for hvert sprogpar, og denne takst afhænger af, hvor udbredt sproget er og tilgængeligheden af oversættere. Der er f.eks. masser af oversættere fra tysk til fransk, hvilket betyder, at taksterne selvfølgelig også er lavere end for tysk til kroatisk. Og hvis oversættelsen skal være fra kroatisk til dansk, er taksten formentlig endnu højere, fordi der er kun et lille antal personer med dansk som modersmål, som kan oversætte fra kroatisk.

Sprogets udbredelse er en afgørende faktor i beregningen af oversættelsestaksten for et specifikt sprogpar. Det er naturligt, at en oversættelse mellem to mindre, europæiske sprog har en højere takst pr. ord, end en oversættelse fra f.eks. engelsk til kinesisk ville have.

Antal ord

Udover taksten for sprogparret baseres oversættelsestaksten typisk på antallet af ord i kildeteksten. Det vil sige det antal ord i dokumentet, der skal oversættes. Derudover er der andre prissætningsprincipper. Hvis man beregner taksten ud fra antallet af ord i den oversatte tekst, bliver den endelige pris beregnet, når oversættelsen er færdig.

Antal tegn – særligt sideantallet baseret på antal tegn (en side er normalt enten 1.500 eller 1.560 tegn) – benyttes også til at bestemme omfanget af oversættelsen, men ikke så ofte som antal ord.

I nogle projekter giver det bedre mening at bruge en timetakst. Denne måde at prissætte på bruges typisk i kommunikations- eller markedsføringssammenhænge, hvor oversættelsen kræver en vis kreativitet.

Omfanget af oversættelsen varierer afhængigt af, om der er en eksisterende oversættelseshukommelse fra tidligere oversættelser, og hvor meget af dette indhold der kan bruges i det nye oversættelsesprojekt. Lad os vende tilbage til oversættelseshukommelser lidt senere.

 


Har du et oversættelsesprojekt, som du gerne vil kende taksten på? Så kontakt os!

 

Specialviden

Den tredje faktor, der kan påvirke oversættelsestaksten, er den grad af specialviden, som kræves af oversætteren. Det er ikke alle projekter, hvor der kræves viden inden for et særligt felt, men for visse projekter er det afgørende. F.eks. kan man i forbindelse med oversættelse af medicinske tekster have behov for, at oversætteren har dybdegående viden og erfaring inden for feltet. Det samme kan gøre sig gældende for juridiske tekster, hvor der ofte kræves særlig ekspertise inden for både tekstens område og lokal lovgivning.

I nogle tilfælde kræves der en autoriseret oversættelse, dvs. en oversættelse, der er lavet af en autoriseret oversætter. Dette gælder f.eks. for attester, såsom fødselsattester, der er udstedt af myndigheder. Derfor kan en autoriseret oversættelse af et dokument på én side f.eks. være meget dyrere end oversættelse af en pressemeddelelse på én side. Du kan læse mere om autoriserede oversættelser i vores forrige blogindlæg.

Taksten pr. ord kan være højere for oversættelser, hvor specialviden er påkrævet. Antallet af oversættere med specialviden varierer inden for sprogparrene, så det påvirker også taksten pr. ord.

2020-07-20-Translation-rates-blog-illustration2

For- og efterbehandling

For- og efterbehandling kræves i oversættelsesprojekter, hvor indholdet ikke bare kan oversættes uden videre. Det klassiske eksempel er oversættelsen af et PDF-dokument. For at kunne oversætte PDF-dokumenter skal teksten først overføres fra en digital udskrift vha. et softwareprogram. For- og efterbehandling indeholder allerede mange variable, og det er svært at forudsige, hvordan det kan påvirke taksten for projektet.

Et dokument kan f.eks. være en brugsvejledning på 100 sider, hvor det kun er teksten, der skal oversættes. Man kan hurtigt konvertere teksten til et format, man kan redigere og oversætte i, ved at bruge tekstgenkendelsessoftware eller et OCR-program. Men hvis der ønskes en oversat version af et illustreret produktkatalog på 100 sider, der er klar til at gå i trykken, kræver processen ekstra trin, og det øger oversættelsestaksten. Foruden selve oversættelsen skal den oversatte tekst sættes ind i den illustrerede fil for kataloget, og både sproget og layoutet af det færdige dokument kontrolleres så af oversætteren, før det leveres til kunden. Du kan læse mere om desktop publishing i vores forrige artikel.  

I praksis bruger man altid specialister til for- og efterbehandling, og de får generelt en fast timetakst. Du behøver ikke at kaste dig ud i et projekt uden at have fået syn for sagen, da de fleste udbydere – f.eks. Acolad – altid kommer med et estimat på det påkrævede antal ekstra timer, og hvordan det påvirker den samlede pris for oversættelsesprojektet.

Tip: En af de letteste måder at sænke prisen på oversættelser er ved at levere det materiale, der skal oversættes, i et format, man kan redigere i. Dette tip gælder også for oversættelser med en kort deadline. Når projektet ikke behøver nogen forbehandling, kan den egentlige oversættelse starte hurtigere.

Tidsplan

Den femte faktor, der påvirker oversættelsestaksten, er det ønskede leveringstidspunkt. I princippet er der stor fleksibilitet omkring oversættelser som følge af et omfattende netværk af oversættere. Hvis du sender et par sider til oversættelse om morgenen, kan du allerede få det tilbage om eftermiddagen.

Nogle gange har oversættelserne så kort en deadline, at oversætterne skal arbejde om aftenen eller i weekenden. I disse tilfælde kan der gælde et ekspresgebyr.

Hvis et oversættelsesprojekt er presserende, og antallet af ord eksempelvis er 10.000, kan man dele projektet op, så flere oversættere kan arbejde på det samtidig. På den måde bliver projektet gennemført, selvom der er en stram tidsplan. Den gennemsnitlige oversættelseshastighed for oversættere er omtrent 2.000 ord om dagen. Ved at dele et projekt op mellem flere oversættere bliver tidsplanen mere fleksibel, og i mange tilfælde undgår man også at skulle betale et ekspresgebyr.

Men generelt er det sjældent, at tidsplanen for oversættelsen påvirker prisen.

Hvordan kan du påvirke oversættelsestaksten?

Når man ved, at de ovenstående faktorer spiller ind på prisen, kan man bruge det til at minimere taksten. Du behøver ikke at sænke antallet af ord eller at vælge andre sprogpar. Den bedste måde at sænke prisen er ved at bruge oversættelsesteknologi.

Oversættelseshukommelse

En oversættelseshukommelse er en af de mest effektive teknologier til at sænke udgifterne. Fordelene ved en oversættelseshukommelse er blandt andet besparelser, større effektivitet og konsistens i oversættelserne. Besparelserne opnås, da man genbruger tidligere oversatte enheder (typisk strenge på omtrent en sætnings længde) i fremtidige oversættelsesprojekter. Dette minimerer det antal ord, der skal oversættes manuelt, hvilket giver større effektivitet og mindsker den tid, oversætteren skal bruge på projektet.

Afhængigt af teksttypen og omfanget af oversættelseshukommelsen kan besparelserne ved at bruge en oversættelseshukommelse ligge mellem et par procent til et tocifret antal procent af den samlede pris for oversættelsesprojektet.

2020-04-17-Translation-Memory-Savings

* Illustrationerne i grafen er baseret på statistisk analyse af Acolad Nordics oversættelseshukommelser. Illustrationerne i grafen er fra projekter, hvor besparelserne har været optimale.

Fordelene ved oversættelseshukommelser udnyttes bedst, når de tekster, der skal oversættes, ligner hinanden. Hvis den tekst, der skal oversættes, er en virksomheds årsrapport og er på 30.000 ord, er der en god chance for, at den ligner årsrapporten for sidste år. Takket være oversættelseshukommelsen er det ikke nødvendigt at oversætte hele årsrapporten. Når man oversætter en opdatering til en brugsvejledning, kan man bruge det indhold, som tidligere er blevet føjet til en oversættelseshukommelse, igen.

Derfor er en oversættelseshukommelse en af de største årsager til, at det er så svært at bestemme oversættelsestaksten for et dokument, før man har analyseret indholdet. Hvis et dokument eksempelvis er på 50.000 ord, kan det være, at mængden af de ord, der skal oversættes, kun er 40.000 takket være en oversættelseshukommelse. Det har en stor indflydelse på den endelige pris.

Læs mere om oversættelseshukommelser her.

Saml dine projekter hos én leverandør

Hvis en virksomhedskunde på baggrund af tilbudsgivningen har samlet sine oversættelsesbestillinger hos én leverandør, kan det medføre lavere takster pr. ord for de relevante sprogpar. Den samlede aftale kunne også indeholde fastsatte minimumstakster. En minimumstakst gælder, når en oversættelse er kortere end 250 ord.

En anden fordel ved at samle sine projekter hos én leverandør er, at oversættelseshukommelsen, som er lavet til virksomheden, bliver mere omfangsrig, når oversættelsesbestillingerne samles.

Maskinoversættelse

Maskinoversættelse er ikke nødvendigvis den bedste løsning til et enkelt og akut oversættelsesprojekt. Maskinoversættelse kan være en løsning, når en virksomhed har et højt og konstant behov for oversættelser, som ikke behøver yderligere redigering.

Det er godt at have in mente, at rå maskinoversættelser aldrig kigges igennem, så man kan ikke garantere, at sådanne oversættelser er fejlfri. Hvis en maskinoversættelse skal kvalitetssikres, er efterredigering (post-editing) en effektiv løsning. Når man efterredigerer, bliver maskinoversættelsen korrekturlæst og rettet, så kvaliteten og nøjagtigheden af oversættelsen er sammenlignelig med kvaliteten fra en professionel oversætter.

Læs mere om vores maskinoversættelsestjenester her.

 

Tjekliste for en oversættelseskunde

 

Faktor Indflydelse på taksten på projektet Hvordan man optimerer taksten
Sprogpar Den takst, et oversættelsesprojekt koster pr. ord eller side, påvirkes af, hvor almindeligt sprogparret er, og om der er tilgængelige oversættere Vælg en oversættelsespartner, der har et bredt netværk af oversættere
Omfanget af oversættelsesprojektet Antallet af sider eller ord påvirker taksten sammen med enhedsprisen Saml dine oversættelsesbestillinger hos én leverandør, og brug oversættelseshukommelser
Specialviden Tilgængeligheden af oversættere med specialviden og autoriserede oversættere Vælg en oversættelsespartner, der har et bredt netværk af oversættere
For- og efterbehandling af dokumenterne Specialiseret arbejde har en fast timetakst Sørg for, at dokumenterne kan redigeres i, så projektet ikke kræver ekstra arbejde
Oversættelseshukommelse Afhængigt af omfanget er det muligt at sænke oversættelsestaksten med et tocifret antal procent Gør omfanget af oversættelseshukommelsen større ved at centralisere dine oversættelsesbestillinger

 

Oversættelsestaksten gættes ikke – den beregnes

 

Hvert oversættelsesprojekt er unikt, da antal sider og ord varierer, sprogpar kan ændre sig, denne gang har man brug for en specialist inden for et andet felt, eller denne gang skal projektet leveres tilbage i weekenden. Det har sine egne effekter at bruge en oversættelseshukommelse eller at centralisere sine projekter hos en enkelt leverandør.

Taksten er ikke en hemmelighed, men den skal beregnes ud fra forskellige variable. Ved at tage højde for disse variable er det muligt at give kunden den mest prisvenlige oversættelse – hver gang.

 

Bestem taksten for dit oversættelsesprojekt