In-house oversættelse vs. brug af et oversættelsesbureau

Bedste praksis

2020-04-02-Translation-agency-or-internal-translation

Hensyn til udgifter og tid kan gøre detfristende at oversætte materiale om virksomheden in-house, men er en sådan beslutning kortsigtet eller rigtig på lang sigt?

Intet er gratis, og oversættelse varetaget af mennesker koster penge, uanset hvordan man griber det an. In-house oversættelse resulterer godt nok ikke i modtagelse af en faktura, men i det omfang den person, der oversætter teksten, får løn, betaler man reelt for oversættelsen. Man må heller ikke glemme alternativom kostningerne, da den tid en medarbejder bruger på oversættelse, er tid, som samme person ikke bruger på opgaver i forbindelse med virksomhedens kerneområde. Skal en sælger hos det nyligt åbnededatterselskab i Tyskland bruge tid på at oversætte information på hjemmesiden eller skaffe nye kunder?

Bortset fraat bruge de rette personer til de rette opgaver er den vigtigste ting, der skalovervejes i forbindelse med det at spare tid og penge, at medarbejdernein-house som regel ikke har de samme tekniske værktøjer som de professionelle oversættere.

Bortset fra at bruge de rette personer til derette opgaver er den vigtigste ting, der skal overvejes i forbindelse med det at spare tid og penge, at medarbejderne in-house som regel ikke har de samme tekniske værktøjer som de professionelle oversættere. Når oversættelse outsources til et bureau, opbygger bureauet det, der hedder en oversættelseshukommelse - en database bestående af alle virksomhedens oversættelser. Når en kunde sender en ny tekst til oversættelse, analyserer bureauet dokumentet for at finde ud af, om der er dele heri, der matcher materiale, som er oversat tidligere for samme kunde. Hvis der er segmenter, der matcher, justeres prisen for oversættelsen, idet man ikke betaler fuld pris for at få oversat det samme igen og igen (hvilket man er tilbøjelig til ved in-house oversættelse). Derudover vil bureauets oversættere kunne arbejde hurtigere, når de påtager sig den nye opgave, da materiale som allerede er oversat, kun skal godkendes i den nye sammenhæng.

Afslutningsviskan oversættelsesbureauer hjælpe med at reducere udgifterne og leveringstiden på lang sigt. I kan meget vel have tosprogede kolleger, der kan tage sig af oversættelser, men hvis de ikke bruger oversættelseshukommelser, kommer de ikketil at arbejde effektivt. I vil derfor stå jer bedre ved at outsourceoversættelse til et bureau. Hvis I blot vidste, hvor I kan finde et …

Kontakt os