Projektledere inden for oversættelse besvarer ofte stillede spørgsmål

Bedste praksis

2020-03-11-Translation-FAQ

Vi bad Acolads projektledere om at besvare nogle spørgsmål, som de ofte får stillet i deres daglige arbejde med kunderne, og vi har derefter samlet svarene i dette blogindlæg.

Hvor hurtigt kan jeg få disse 8.000 ord oversat?

Kort svar: Leveringstiden er altid noget, der må aftales fra sag til sag. Sandsynligvis kan det gøres på en uge afhængigt af emnet og tekstens beskaffenhed.

Langt svar: Deadlinen for de enkelte job skal aftales med projektlederen. Det hjælper, hvis teksten foreligger i et redigerbart format. Hvis du sender os en PDF-fil, er processen altid lidt mere kompleks, og det kan tage længere tid – i hvert fald hvis oversættelsen kræver brug af oversættelseshukommelser.

Hvis du skal bruge en bestemt oversætter eller en oversætter med specifik erfaring og specifikke færdigheder, er du måske nødt til at vente lidt, indtil den pågældende oversætter bliver ledig. Den tid, der kræves til DTP, særlig redigering og billedbehandling, hvis dette er nødvendigt, skal lægges til den ordinære produktionstid.

Kan du levere et par timer før det leveringstidspunkt, som vi blev enige om?

Kort svar: Måske.

Langt svar: Når der er opnået enighed om en bestemt tidsplan, organiserer alle deltagere i leveringskæden deres arbejde i henhold til denne tidsplan. De har måske allerede planlagt andet arbejde, der udfylder "hullerne" i deres tidsplaner.

Vi stræber altid efter at opfylde dine behov, og vi vil gøre vores bedste for at omorganisere arbejdet, hvis det er af afgørende betydning for dig at få oversættelen tidligere. Svaret er meget ofte “ja”.

Hvorfor sender oversætterne spørgsmål til os? Forstår de ikke kildeteksten?

Kort svar: For at sikre at oversættelsen er korrekt, er det nogle gange nødvendigt at få noget afklaret. Dette forekommer oftest, når det drejer sig om højt specialiserede emner, eller hvis teksten er blevet skrevet af en ikke-indfødt tekstforfatter – eller simpelthen fordi sprog helt naturligt er flertydige.

Langt svar: Når oversætteren stiller spørgsmål, betyder det, at han eller hun er grundig, så det bør ikke give dig grund til bekymring!

Der kan være mange forskellige årsager til, at en oversætter stiller spørgsmål. Nogle gange ønsker oversætteren blot at få din bekræftelse i forbindelse med noget bestemt for at undgå at skulle indføre rettelser senere.

Andre gange kan der være tale om en term, der har flere forskellige oversættelser, og vi vil gerne vide, hvilken oversættelse du foretrækker. Vi vil muligvis også tilføje den pågældende term – sammen med din foretrukne oversættelse – til din kundespecifikke terminologidatabase. (Kontakt din projektleder, og stil flere spørgsmål vedrørende vores terminologistyringstjenester!)

Hvis tidsplanen er presset, kan det være hurtigere for oversætteren at bede om flere oplysninger fra kunden i stedet for selv at skulle finde oplysningerne. Nogle gange kan der have indsneget sig fejl i kildeteksten, eller teksten er måske skrevet på et fremmedsprog, som tekstforfatteren ikke mestrer til fuldkommenhed. I sådanne tilfælde kan oversætterens spørgsmål faktisk hjælpe dig med at få kildeteksten gjort endnu bedre. (Stil gerne spørgsmål vedrørende vores  efterredigeringstjenester!)

Er oversætteren indfødt sprogbruger af det pågældende sprog?

Kort svar: Næsten altid – men det afhænger af sprogkombinationen.

Langt svar: I 2019 leverede vi oversættelser på 397 sprogkombinationer! En indfødt sprogbruger af målsproget er det naturlige valg i de fleste tilfælde. Nogle gange kan en ikke-indfødt oversætter dog være det mest praktiske valg: Den pågældende oversætter besidder måske netop den ekspertise, der kræves til et bestemt job, og han eller hun kan måske levere tidligere.

Der er ikke noget betydeligt antal indfødte sprogbrugere af f.eks. engelsk, som forstår nuancerne på f.eks. finsk godt nok til at kunne oversætte fra finsk – og som også besidder de andre kompetencer, som er nødvendige for en oversætter: gode skrivefærdigheder, glimrende forståelse af grammatik og forskellige stillejer inden for det pågældende sprog, for ikke at tale om de troldmandsagtige Google-færdigheder, som er en absolut nødvendighed for en oversætter.

En erfaren finsk oversætter er på den anden side ofte tæt på at være på samme niveau som en indfødt sprogbruger (af f.eks. engelsk), som ikke er uddannet inden for sprog, og en erfaren finsk oversætter vil sandsynligvis have bedre grammatiske kompetencer og et større ordforråd end den gennemsnitlige indfødte sprogbruger. Desuden – og lige så vigtigt – så kan kvaliteten af en oversættelse også verificeres af en indfødt sprogrevisor.

Den samme analogi gælder formentlig også for mange andre sprogkombinationer, f.eks. kinesisk og engelsk. Så valget mellem at benytte en indfødt sprogbruger af målsproget eller af kildesproget afhænger altid af teksten, af kunden og af de specifikke krav, der stilles i forbindelse med den pågældende opgave.

Kan jeg få en oversætter, der er specialiseret inden for dette område?

Kort svar: Ja.

Langt svar: Ja, men måske ikke med det samme. Deadlinen skal måske forlænges en smule, hvis det er nødvendigt at benytte en højt specialiseret oversætter. Sådanne oversættere har som regel travlt, som det ofte er tilfældet med specialister.

Skal jeg betale for gentagelser i teksten?

Kort svar: Ja – eller nej. Det afhænger af opgaven.

Langt svar: For at bevare sammenhængen i teksten og for at sikre korrekte oversættelser er det nødvendigt at kontrollere alle oversættelsessegmenter.

Derfor fakturerer vi normalt det arbejde, der involverer kontrol af gentagelser. Sådanne problematikker kan naturligvis diskuteres med projektlederen. Vi tager altid omstændighederne i forbindelse med specifikke opgaver i betragtning.

Kunder stiller mange spørgsmål, men det emne, der optager dem mest – og som formentlig også optager dig mest – er prisen for oversættelser. Læs mere om, hvordan du kan benytte 5 trin til at spare penge i forbindelse med oversættelser!

GRATIS EBOOK: "5 TRIN TIL AT SPARE PENGE"