Specialiserede oversættelser om tog og jernbaner set fra oversætterens synsvinkel

Bedste praksis

2020-04-06-Railway-translations

Acolad har arbejdet i mange år med tog-relaterede tekster, og oversættelser for tog- og jernbanebranchen er i dag et af vores ekspertiseområder. Vi samarbejder med flere af de store aktører i branchen, og en af de oversættere, der har været med fra starten, er Mats Olsson.

Nogle oversættere begynder at oversætte ved en tilfældighed. For Mats’ vedkommende skete det, mens han stadig arbejde i den grafiske branche. Han var til en sammenkomst med gamle bekendte, som arbejdede med oversættelse, og spurgte, om de havde behov for oversættere fra tysk til svensk. Ja da, sagde de, og et halvt år senere fik han sit første sikkerhedsblad på tysk, som skulle oversættes til svensk. Og siden er det bare fortsat.

Efter nogle år begyndte de jernbanerelaterede opgaver at strømme ind, og software til oversættelse og terminologiværktøjer var de vigtigste hjælpemidler.

Stringent terminologi

Inden for togterminologien er det meget vigtigt at holde styr på begreber, komponenter og navnene på tekniske reservedele for de forskellige kunder. En term oversættes på en måde, når det er SL (Storstockholms Lokaltrafik) som er slutkunden, mens den skal hedde noget andet, når det er SJ (Svenska Järnvägar), der har bestilt oversættelsen. Terminologien har altid været meget stringent. I de senere år har det ændret sig noget, og der er kommet nye direktiver fra Trafikverket med mange ændrede begreber, f.eks. ”passagerer”, der nu skal hedde ”rejsende”.

De største udfordringer (eller: En oversætters klagesang)

Sommetider kan det være svært selv for dem, der fremstiller togene, at holde rede på alle termer. Når der kommer nye personer på projekterne på kundesiden, gælder der pludselig nye termer, samtidig med at den eksisterende dokumentation stadig indeholder de gamle termer.

Nogle gange skal oversætteren blot opdatere en tidligere oversat tekst, og det betyder, at den del af den eksisterende tekst, som ikke skal opdateres, indeholder gamle termer, mens de nye dele skal have nye termer. Det kan også ske, at der er flere aktører involveret i det samme projekt, og deres terminologi kan være forskellig. Det kan være svært for oversætteren at vide, hvilken terminologi der gælder.

Det kan også ske, at kildeteksterne er skrevet af en person, der ikke har kildesproget som modersmål. Det kan føre til formuleringer, der mildt sagt er alternative... Her gælder det for oversætteren om at prøve at forstå, hvad kunden egentlig vil sige, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så må han eller hun løse problemet sammen med kunden. En anden udfordring er, at termer ind imellem skal oversættes ude af sammenhæng. Det kan f.eks. være en ordliste med separate ord i alfabetisk rækkefølge, hvor det kan være svært at vide, hvilken af alle de mulige oversættelser, der er den rigtige lige her. Naturligvis kan der også være fejl i kildeteksterne, som oversætteren i bedste fald opdager.

I relation til tog findes der desuden også terminologi fra det europæiske signalsystem ERTMS. ERTMS arbejder netop nu på at ensrette de forskellige landes togsystemer, så det bliver muligt at krydse grænserne med tog, noget som ikke er muligt i dag  (det siges i øvrigt, at man bevidst byggede jernbanerne forskelligt i hvert land for at forhindre, at fjendtlige tropper kunne transporteres over landegrænserne med tog!).

En oversætters drøm om den optimale proces – bedre kvalitet og hurtigere levering

Hvis en oversætter kunne få sine ønsker om den ideelle proces opfyldt, så ville det betyde, at terminologien var ensrettet og tydeligt kommunikeret. Der skulle være information om, hvilken terminologi der gælder for hvert projekt. Ingen termer skulle ændres, hvis det ikke var absolut nødvendigt, så man kunne undgå inkonsekvens og ændringer i tidligere oversat og publiceret materiale. Kildeteksterne skulle være ensrettede og terminologien 100 % konsekvent. I de tilfælde, hvor enkeltstående ord skal oversættes, f.eks. en reservedelsliste, skulle oversætteren forsynes med billeder, referencetegninger og/eller figurer. Eller måske en færdig oversættese til et andet sprog som reference.

Vores oversætter Mats afslutter med at sige, at når man har arbejdet så længe med oversættelse om dette emne, som han har gjort, burde man kunne skille et tog ad og samle det igen – hvis man altså kunne huske alt det, man har oversat!

GRATIS EBOOK: "5 TRIN TIL AT SPARE PENGE"