10 enkla proffstips för bättre översättningskvalitet!

Översättninghantering

2020-04-06-How-to-improve-translation-quality

Visste du att du som inköpare av språktjänster kan påverka kvaliteten på översättningarna mycket mer än du kanske tror?

Vore det inte skönt att minimera behovet av tidsödande frågor och kostsamma revideringar i nästa översättning? Du kan spara både tid och pengar genom att ta del av våra insidertips om översättning och lokalisering från en erfaren språkgranskare.

Vi har väl alla stött på dåliga översättningar i något sammanhang. Från felaktiga undertexter i en favoritfilm till skrivfel i annonser för välkända varumärken. För att inte tala om märkliga ordval och klumpigt formulerade meningar som ”låter översatta” eller ”svengelska”.

Men även om inte översättningen är felaktig rent språkligt så finns det väldigt många saker som kan gå snett under översättningsprocessen. Varje företag, avdelning och medarbetare har sina egna individuella önskemål om stil, ton och terminologi.

Och dessutom måste ju även språkkvaliteten vara perfekt, varje liten faktadetalj korrekt – och helst ska översättningen låta bättre än originalet. Till och med de mest knastertorra tekniska beskrivningar ska på något magiskt sätt låta roligare på målspråket...

Som du förstår är det väldigt många saker som kan påverka översättningskvaliteten. Vi vill gärna bidra till att belysa de allra viktigaste aspekterna, för att ge dig chansen att förbättra kvaliteten på de översättningar du köper. Det handlar om:

 • Planering i god tid
 • Kvaliteten på källtexten
 • Kompetens inom ämnesområdet
 • Kontext och instruktioner
 • Referensmaterial
 • SEO
 • Stilguide och kreativ brief
 • Översättningsminnen, termbaser och ordlistor
 • Validering och återkoppling
 • Långsiktigt samarbete med en professionell leverantör

Även om de här tipsen låter enkla, kommer de garanterat att göra en enorm skillnad för kvaliteten på dina översättningar.

1. Planering i god tid

Du kan själv lägga grunden för en bra översättning genom att planera för översättningen i god tid och avsätta tillräckligt lång tid för översättningsprocessen.

Om du plötsligt behöver en brådskande översättning av ett omfattande material så går det troligtvis att ordna, men översättningsleverantören kanske måste dela upp översättningen mellan flera översättare för att hinna klart i tid.

Och översättarna måste skynda sig, vilket kan påverka kvaliteten negativt. Om man använder flera översättare finns det risk att översättningarna kan bli inkonsekventa, eftersom olika översättare använder olika termer och stil.

2. Kvaliteten på källtexten

Översättningen eller lokaliseringen kommer att baseras på din källtext, så se till att du verkligen är nöjd med den innan du skickar den till översättning.

Eventuella fel, utelämnanden, inkonsekvent terminologi eller otydliga formuleringar kan påverka översättningskvaliteten. Det kan sluta med att du får en massa tidsödande frågor som du måste besvara, eller en översättning som innehåller exakt samma problem som fanns i originaltexten. Och problemen reproduceras i varje nytt målspråk!

Därför är det viktigt att källtexten är skriven på ett sätt som gör att översättaren förstår den till fullo, utan att behöva gissa på vad något betyder. Att skicka frågor och vänta på svar förbrukar dyrbar tid i översättningsprocessen.

3. Kompetens inom ämnesområdet

För att säkerställa högsta möjliga kvalitet bör översättningsuppdrag bara anförtros en översättare eller översättningsbyrå som känner väl till ditt företags ämnesområde eller texttyp.

Om översättaren saknar erfarenhet inom det aktuella ämnesområdet finns det risk för att slutresultatet inte lever upp till era förväntningar.

Översättaren måste också veta vilka källor som är mest lämpliga för att forska efter terminologi i inom det aktuella området. En översättare som är specialiserad på medicinska texter känner till exempel inte till de facktermer och begrepp som förekommer i juridiska översättningar.

Översättare brukar i allmänhet villigt uppge vilka som är deras specialområden, och tackar generellt nej till uppdrag som ligger utanför deras kompetensområde. Översättningsbyråer använder sig vanligtvis av väl beprövade översättare inom olika ämnesområden, vilket erbjuder dig som kund en extra nivå av säkerhet.

4. Kontext och instruktioner

Det kan vara till stor hjälp att skicka med lite information om sammanhanget för texterna som ska översättas eller lokaliseras. Vad är textens syfte och var ska den användas? Det går också att tillhandahålla kontext på en mer detaljerad nivå, för att undvika feltolkningar och andra felaktigheter.

Även de kortaste texter kan komma att innehålla inkonsekvenser om de måste översättas utan sammanhang eller information om var de ska användas. Till exempel, om översättaren bara får några lösryckta meningar med tekniska instruktioner, som inte innehåller vare sig namnet på produkten eller slutkunden, så kan det vara svårt att översätta terminologin rätt.

Ju mer lösryckt texten är, desto svårare kan det vara för språkleverantören att göra efterforskningar på nätet om produkten eller företaget. Glöm därför inte att berätta för din leverantör vad materialet ska användas till när du lägger din beställning.

2019-11-15-SEO-outsourcing-illustration

5. Referensmaterial

Översättarna använder det referensmaterial eller de ordlistor som du eventuellt skickar med. De måste också i de flesta fall göra egna efterforskningar på Internet. Den lokaliserade språkversionen av ditt företags webbplats kan innehålla värdefull information om termer, produktnamn och tonen i er kommunikation.

Översättaren kan också använda referensmaterial i form av hemsidor eller annat innehåll som redan finns översatt till det aktuella målspråket på andra sätt. Om en term till exempel är översatt till flera olika ord i översättningsminnet, kan översättaren kontrollera vilket alternativ som kunden valt att använda på webbplatsen.

6. SEO

93 % av Internetaktiviteterna startas via en sökmotor*. Det är anledningen till att allt digitalt marknadsföringsinnehåll idag bör anpassas för sökmotoroptimering, SEO, för att vara effektivt. Du behöver säkerställa att ditt innehåll kan hittas av sökmotorerna, så att det visas bland sökresultaten för dina potentiella kunder när de söker efter dina varor eller tjänster.

Eftersom SEO-arbetet börjar med originaltexten så är det viktigt att din källtext innehåller de relevanta sökord som används för att hitta ditt företag. På så vis kan de driva trafik till ditt innehåll. För att säkerställa att din översättning ger lika gott resultat som originalet så är det en bra idé att definiera de optimerade sökorden även på målspråket. Det är det här som kallas flerspråkig SEO eller internationell SEO.

Om du har marknadsinnehåll som behöver översättas så bör du diskutera SEO-aspekten med din översättningsleverantör och få hjälp att definiera nyckelord för varje målspråk innan översättningen påbörjas. Läs mer om Acolad:s tjänster för flerspråkig SEO här. Och du kan ta reda på mer om SEO både här och här.

* Källa: imFORZA

7. Stilguide och kreativ brief

Om ditt företag har särskilda riktlinjer för stil och ton kan det vara praktiskt att specificera dem i en stilguide. Stilguiden bör hållas så kort som möjligt och inte innehålla allmänna språkliga eller grammatiska regler, utan snarare företagsspecifik information, som till exempel:

 • Vilken språkvariant ska användas (som brittisk eller amerikansk engelska)?
 • Vill ditt företag hålla en viss ton i er kommunikation?
 • Finns det särskild terminologi eller optimerade sökord (SEO) som ska användas?
 • Ska någon särskild stil användas i texterna?

Kom ihåg att stilguiden ska vara så kort som möjligt.

Om det behövs kan du också ta fram en kreativ brief för projektet som beskriver ramarna för materialet som ska produceras, inklusive målgrupp, kampanjens syfte, stil och ton osv. Läs gärna den här bloggen om du vill veta mer om vad en brief kan innehålla.

8. Översättningsminnen, termbaser och ordlistor

Användning av felaktig terminologi är ett av de vanligaste problemen som kunder upplever i översättningssammanhang.* Om du som kund går igenom och rättar upp dina översättningar och skickar tillbaka dem till leverantören, så kan ändringarna importeras in i översättningsminnet (en databas som innehåller alla ditt företags översättningar till ett visst språk). På så vis kan översättningsleverantören använda den korrekta terminologin i era kommande uppdrag på ett mer automatiserat sätt.

Kundfeedback som rör terminologi bör även föras in i en termbas eller ordlista. Det är ytterligare ett sätt att säkerställa att den rätta terminologin används i framtida projekt. Så be din översättningsbyrå att skapa en termbas åt ditt företag! Din återkoppling kan användas för att underhålla både termbaser och översättningsminnen för att uppdatera både termer och specifika fraser.

Nedan kan du se en exempelvy över en termbas och ett översättningsminne:

Screenshhot_TB_TM

Efter hand som översättarna lär sig mer om ditt företags preferenser, kommer de att använda den terminologi som ni föredrar. Det här leder så småningom till att du behöver göra färre ändringar i de färdiga översättningarna, och det betyder mindre jobb för dig. Du kan alltså spara både tid och pengar genom att lägga lite extra tid på att ge återkoppling i början av samarbetet. Läs gärna vårt kundcase om ABB:s TermBANK och om hur vår referenskund ABB jobbar med terminologi.

* Källa: Acolad

9. Validering och återkoppling

Berätta för din leverantör vad du tycker om översättningstjänsterna – bra OCH dåligt – och försök vara så konkret som möjligt. Den bästa metoden för att se till att ditt slutgiltiga material får rätt ton och korrekt terminologi är att du som kund ger feedback på språktjänsterna. Om du informerar om ditt företags önskemål så har översättningsbyrån eller leverantören större möjligheter att översätta texterna så att ni blir nöjda nästa gång.

Hos vissa kunder är valideringen en integrerad del av översättningsprocessen för alla uppdrag och genomförs kontinuerligt i projekten. Det här innebär i princip att kunden granskar och godkänner alla översättningar innan de anses vara slutgiltiga. Ett exempel på en av våra kunder som arbetar på det här sättet kan du se i vårt referenscase om Esri, som handlar om hur viktigt det är med validering och kontinuerligt förbättringsarbete.

Hos andra företagskunder läggs valideringssteget bara till för strategisk dokumentation som årsredovisningar och finansiella rapporter, eller för viss teknisk information. Generellt är det bra att inkludera ett valideringssteg för nya översättningskunder, eftersom det skapar möjligheter att göra saker rätt från början. Om du är ute efter bästa möjliga översättningar för ditt företag, kan det vara ett viktigt steg att lägga till en valideringsprocess.

10. Långsiktigt samarbete med en professionell leverantör

De flesta översättningsbyråer och frilansöversättare använder verktyg för att hantera terminologin respektive översättningen och lokaliseringen. Det finns många tekniska lösningar som kan förbättra översättningsprocessen och en mängd kvalitetskontroller för att hitta fel. Det är viktigt att säkerställa att alla översättningar och termer samlas in och sparas till nästa uppdrag.

Eftersom det finns så många aspekter som kan påverka översättningskvaliteten är det avgörande att du har ett gott samarbete och en god kommunikation med din leverantör av språktjänster. Genom ett långsiktigt samarbete kan leverantören bygga upp översättningsminnen som innehåller alla era översättningar till olika språk, och underhålla och uppdatera dem. På samma sätt kan översättningsbyrån skapa en termbas eller ordlista där nya termer kontinuerligt läggs till.

Kontakta oss!