5 tips om översättning för CRO:er

Internationella studier från CRO:er är viktiga för läkemedelsindustrin, men de omfattande föreskrifterna från olika styrande organ gör att det är en komplicerad procedur att genomföra en klinisk prövning. Dessutom tillkommer utmaningen att återskapa studierna i olika länder och på olika språk med[...]

Allt du behöver veta om Life Science-översättning

Life science-översättning omfattar medicinsk dokumentation i samband med läkemedel och medicinteknisk utrustning som kan förbättra livskvaliteten för många människor runtom i världen och i förlängningen rädda människoliv.

Översättning för läkemedelssektorn: Vilket språkbruk eller register ska användas?

När det gäller farmaceutisk översättning finns det några specifika faktorer att ta med i beräkningen. En av dem är målgruppen. Det krävs helt klart en annan vokabulär för översättningar som riktar sig till experter, jämfört med vetenskapliga texter som riktar sig mot en allmän läsekrets. Så vilka[...]