Experttips om varför teknisk dokumentation är viktig inom affärslivet

Bästa praxis för juridiska översättningar

Precis som ni på ditt företag är mycket noggranna när ni utformar juridiska avtal, kräver juridiska översättningar omsorgsfull hantering av specialiserade professionella översättare.

Vad innebär Brexit för GDPR?

Det var över ett år sedan vi publicerade vår senaste artikel om Brexit (på engelska), och det säger sig självt att mycket förändrats sedan dess! Den här gången ska vi titta på vad Brexit innebär för GDPR-lagstiftningen och hur den påverkar företag med verksamhet i Storbritannien och Europa.

Så producerar du din internationella årsredovisning

En årsredovisning, ett så kallat universellt registreringsdokument, är det strategiskt mest viktiga dokumentet som ett företag publicerar under året. Detta eftersom den innehåller information som påverkar lagstiftare och investerare, även sådana som är baserade i andra länder. Dessa omfattande[...]

Auktoriserade översättningar och bestyrkta dokument