Hur påverkar den nya tekniken framtiden för språktjänstbranschen?

Språkklustret Kites i Finland stöder internationaliseringen av de finska företagen genom utveckling inom flerspråkig kommunikation och språkteknik.

Acolad har varit en aktiv medlem i Kites ända från början – vi var faktiskt en av grundarna. Huvudtemat för 2017 var hur tekniken påverkade[...]

Använd CMS-integration för att lösa era översättningsutmaningar inom e-handel

E-handel är framtidens melodi för detaljhandeln, och framtiden är redan här!