Använd CMS-integration för att lösa era översättningsutmaningar inom e-handel

Teknologi

2020-03-16-CMS-and-e-commerce

E-handel är framtidens melodi för detaljhandeln, och framtiden är redan här!

Du kommer att stöta på en massa akronymer och varumärken i denna blogg, och om du inte helt säkert vet vad de står för kan du läsa den praktiska guiden nedan:

ERP– enterprise resource planning (resursplanering för företag). ERP-system hjälper företag att hantera administration, planering och logistik helt eller delvis. ERP-system omfattar leveranskedjor, tillverkning, verksamhet, rapportering och HR.

CMS– content management system (innehållshanteringssystem). Ett verktyg som håller koll på olika filversioner och publikationer. Vissa CMS-verktyg har speciella funktioner för uppdatering av flerspråkiga webbplatser och annat innehåll. Det finns kommersiella system såsom Episerver – ett system för hantering av webbinnehåll och en e-handelsplattform – och system med öppen källkod såsom WordPress.

TMS – translation management system (översättningssystem).

PIM– product information management (hantering av produktinformation). Ett system som hanterar information om produkter på ett överskådligt sätt. Det garanterar konsistent och korrekt information och distribuerar produktinformation via olika kanaler.

API– application programming interface (applikationsprogrammeringsgränssnitt). Ett gränssnitt mellan olika slags mjukvara, som möjliggör kommunikation och utbyte av information.


E-handeln i Norden blomstrar och ökar för varje år. Denna marknad har en enorm och lovande potential, i synnerhet om man beaktar det internationella perspektivet.

Möjligheten att erbjuda produkter och tjänster på främmande marknader via flera kanaler runt om i världen skapar nya affärsmöjligheter för växande och stabila företag som har etablerat sig på hemmamarknaden och som söker efter tillväxtmöjligheter.

Men många onlineåterförsäljare, både B2B och B2C, möter utmaningar eftersom de erbjuder ett stort antal produkter online, vilket kräver flerspråkig översättning och lokalisering av webbmaterial. Våra erfarenheter av samarbetet med kunder har lärt oss att det finns tre stora utmaningar som beskrivs nedan.

1. Innehåll som uppdateras hela tiden

Nätbutiker uppdaterar i allmänhet sina produktkataloger regelbundet, ibland dagligen. Varje gång nya produkter eller nya versioner av dem introduceras behövs i allmänhet nya texter om dem.

Administratörer av flerspråkiga onlinebutiker måste införa varje ändring på huvudwebbplatsen i de andra språkversionerna. Detta skapar eventuellt ett ojämnt flöde av både stora och små textsegment, som måste översättas och publiceras snabbt.

I vissa svåra situationer kan det hända att en nätbutik endast vill uppdatera några av de landspecifika webbplatserna, om till exempel en produkt inte kan erbjudas på alla marknader. Att garantera att produktinformation uppdateras vid den tidpunkt och på den webbplats som nätbutiken vill är onekligen en komplicerad fråga.

2. Komplex export

Utan ett lämpligt sätt för att hämta nya eller uppdaterade segment från deras innehållshanteringssystem använder kunder ofta någotdera av följande alternativ. De kan antingen manuellt exportera text genom att kopiera och klistra in från CMS till ett Word- eller Excel-dokument eller exportera allt till ett databasformat såsom .xml.

Ingetdera alternativet är optimalt. Att kopiera och klistra in är tidskrävande och kan lätt leda till misstag om man glömmer att kopiera information eller klistrar in översättningar på fel ställe. Att extrahera all text garanterar att ingen information utelämnas av misstag, men denna metod har andra nackdelar. Den största nackdelen är att kunder i allmänhet skickar mer information än vad som behövs.

En översättningsbyrå kan så klart använda översättningsminnen för att analysera uppdateringar och exkludera material som redan har översatts. Att göra detta varje gång en uppdatering blir aktuell tar dock tid och höjer kostnaderna, vilket kan undvikas med hjälp av en mer utvecklad metod. Sammanfattningsvis är den manuella processen tidskrävande, arbetsdryg och föga kostnadseffektiv.

3. Versionshantering

En annan nackdel med manuell export är att det ofta uppstår missförstånd när filer skickas av och an per e-post, vilket leder till problem med att hålla koll på olika versioner och säkerhetsrisker.

Om flera översättningsbyråer anlitas för översättning och lokalisering av webbplatser till flera språk ökar problemen exponentiellt.

Utmaningen blir verkligt stor när man beaktar valideringsprocessen där interna bedömare skickar respons till olika företag.

Välkommen till integrationens fantastiska värld!

Lösningen på problemen med att hålla flerspråkig produktinformation uppdaterad i stora nätbutiker är integration.

I det ideala scenariot löper informationen smidigt mellan en nätbutiks CMS och översättningsbyråns TMS.

Nytt innehåll identifieras automatiskt och skickas till en översättnings- och lokaliseringspartner, och nya språkversioner importeras till rätt ställe.

CMS_infograph_EN

Men alla nätbutiker vill inte eliminera mänsklig kontroll helt och hållet; system och CMS-integration blir allt mer lukrativa eftersom alla företag strävar efter att minska det manuella arbetet och automatisera så mycket som möjligt.

Denna trend gäller inte bara för nätbutiker utan för alla företag som har en hel del information om till exempel produkter och marknadsföring. De flesta av dem har en PIM-lösning för att hantera information och distribuera produktinformation via multipla kanaler såsom webbplatser, nätbutiker, produktion och marknadsföring.

Episerver och WordPress är exempel på CMS-system som används för att uppdatera webbplatser och intranät.

Integration underlättar filhanteringen, håller innehållet uppdaterat, sparar tid och förbättrar arbetsflödet!

Kunder med stora volymer som ska översättas drar mest nytta av djupare och större CMS-integration, men en viss integration (t.ex. WordPress) kan också vara mycket användbar och kostnadseffektiv för små och medelstora företag.

2020-03-11-e-commerce-illustration

CMS- och PIM-integration etc.

När det gäller översättning och lokalisering av flerspråkiga webbplatser uppnås de största fördelarna i allmänhet genom att tillhandahållaren av språktjänster möjliggör integration i kundens produktinformationssystem (som innehåller alla produktuppgifter, dokument, beskrivningar etc.) eller innehållshanteringssystem (som i allmänhet innehåller kundens dokument och webbplatser).

Acolad kan erbjuda integration i många olika CMS-system från fall till fall. På detta sätt kan vi ansluta oss till kundens CMS-system och automatisera till exempel översättningsprocessen för kundens webbsidor. Vi kan integrera kundernas system i våra system för att automatisera hela översättningsprocessen.

Integration kan ske mycket snabbt och lätt

Det är möjligt att integrera direkt i kundens nätbutik och den lösning som systemet använder: ett system eller en plattform som innehåller all produkt-/serviceinformation. CMS-integration sker dock inte i allmänhet direkt med nätbutiken, även om det är möjligt.

Episerver är ett tillgängligt CMS-system på marknaden och är en av de vanligaste lösningarna för administration av stora företags webbplatser – och deras olika språkversioner/lokaliserade versioner.

Acolad har utvecklat Episerver-integration, och eftersom kunderna har olika konfigurationer anpassar vi systemet för respektive kund. Eftersom Episerver ofta används för webbsidor kan Acolad smidigt leverera texter och filer direkt via Episerver. Kunden kan därefter validera texterna och filerna i Episerver innan de publiceras på webblatsen.

Ibland frågar kunder om vi kan erbjuda API. Det kan vi, men det finns sällan behov av det. Orsaken är att vi använder en ESB-lösning (enterprise service bus) som baserar sig på öppen källkod för att garantera flexibel integration som Acolad kan använda för integration i så gott som alla kundsystem – mycket smidigare än i punkt-till-punkt-integration. Lösningen kan användas för att skicka och leverera nya order.

Acolad kan påskynda integrationsprocessen till endast två veckor

Acolad erbjuder också integration i kundernas PIM-lösningar som används för att uppdatera information i nätbutiker, intranät, webbsidor och ERP. PIM-integration säkerställer bland annat att den tekniska dokumentationen alltid är aktuell.

Hybris är ett exempel på ett system för hantering av produktinformation, men det används i allmänhet av stora produktföretag för att hantera stora mängder produktinformation, dokument och filer samt olika språkversioner av dessa.

Acolads integration kan också inkludera order per e-post och FTP för kunder som vill fortsätta att beställa via dessa konventionella kanaler. I detta fall använder kunderna e-postmallar som möjliggör automatiserade order. Inget manuellt arbete behövs.

Snabb process

Integration kan ske mycket snabbt och lätt. Vi har en färdig integrationslösning som vi kan ansluta till kundens system. Om allt är klart hos kunden och det är bråttom med integrationen kan Acolad påskynda processen till två veckor, men i allmänhet tar integrationsprojekt mellan två och åtta veckor.

Hur snabbt processen löper beror på integrationens djup, de system som används och projektets komplexitet. Tidsramen beror också på:

  1. Hur länge det tar för kunden att specificera processen.
  2. Hur länge det tar för kunden att gå igenom processen med sina applikationsleverantörer för att möjliggöra anslutning och användarrättigheter för Acolad.

Applikationsleverantörerna och kunden definierar behoven och planen för processen tillsammans.


Integrationstips för kunder

Enligt våra erfarenheter är en av de största utmaningarna att hitta rätt person hos kunden som ansvarar för projektet.

Även när kostnaderna och tidsramen är godkända återstår ofta frågan: ”Men vem ska göra det?” Personer inom marknadsföring vill ofta inte ansvara för dessa uppgifter, och därför är det viktigt att det finns någon som vill åta sig uppgiften.

Kunden måste specificera den projektlösning som behövs. Detta är i allmänhet mer tidskrävande än väntat, och därför gäller det att reservera tid för detta.

WordPress är en populär och uppskattad CMS-applikation med öppen källkod. Den passar dock bäst för enspråkiga projekt, eftersom den saknar stöd för flerspråkiga applikationer. Det är möjligt att konfigurera applikationen så att kunden kan beställa en översättning genom att klicka på en knapp, men har ingen funktion med hjälp av vilken översättningen placeras på rätt ställe.

Acolad kan erbjuda små och medelstora företag integration via WordPress: kunder kan skicka texter för översättning till Acolad direkt via WordPress, och Acolad levererar översättningarna tillbaka. Kunderna kan sedan validera och publicera/uppdatera översättningarna i WordPress.

Under de senaste åren har olika insticksmoduler utvecklats för att möjliggöra flerspråkiga WordPress-webbplatser. En del av de tillgängliga möjligheterna tas upp i följande blogg: http://wplang.org/translation-plugins-languages/

Episerver är å andra sidan mycket bra för flerspråkiga ändamål, eftersom den har en huvudsida och separata sidor för olika språk. Men den är också en dyrare lösning än WordPress.


Sist men inte minst ...

Genom att låta en professionell översättningsbyrå översätta innehållet i stället för att göra det in-house på ad-hoc-basis kan du lita på att översättningarna är konsistenta och korrekta på lång sikt.

Du sparar tid eftersom du inte behöver extrahera översättningar manuellt.

Dessutom använder professionella översättningsbyråer alltid adekvata översättningsminnen för att säkerställa att du som kund drar nytta av tidigare översättningar och databaser för att garantera en konsistent terminologi.

Kontakta oss!