Vad är DTP?

I den här artikeln fokuserar vi på vad layoutarbete är, varför man gör det och vad det har att göra med översättningar. Du får även några praktiska tips om vad du bör tänka på när du beställer layout och DTP, eller desktop publishing, för en översättning.

Auktoriserade översättningar och bestyrkta dokument

Brittisk, amerikansk, internationell: Olika typer av engelska

En kollega såg en gång en skylt med texten "Vi talar engelska och förstår amerikanska" på en skotsk pub. Det uttrycket sammanfattar på ett bra sätt ämnet för den här artikeln: vilka är de olika typerna av engelska?

5 tips för att planera din översättningsbudget

Håller du på att planera översättningsbudgeten för nästa år? Budgetperioden kanske redan är till ända, men det kan ju hända att du behöver justera budgeten eller bestämma hur ni ska dela upp kostnaderna per uppgift. Kanske behöver inte budgeten vara klar förrän senare i vår, men du behöver ändå[...]

Översättning för läkemedelssektorn: Vilket språkbruk eller register ska användas?

När det gäller farmaceutisk översättning finns det några specifika faktorer att ta med i beräkningen. En av dem är målgruppen. Det krävs helt klart en annan vokabulär för översättningar som riktar sig till experter, jämfört med vetenskapliga texter som riktar sig mot en allmän läsekrets. Så[...]

Kriskommunikation: Hur hanterar ditt företag er varumärkesimage internationellt?

Fredagen den 24 januari höll Victoria Weidemann, marknadschef för Acolad-koncernen, den första delen av ”Destination: International”, vårt internationella frukostevent. I denna rundabordskonferens samlades tre andra experter på marknadsföring och kommunikation för att diskutera internationell[...]

COVID-19: En hel verktygslåda för fjärrkommunikation på flera språk

Den hälsorelaterade nödsituationen kring coronaviruset har redan påverkat affärslivet, och många företag har varit tvungna att reagera snabbt på flera fronter. I synnerhet har behovet av att minimera eller helt undvika offentliga sammankomster resulterat i snabba och oväntade förändringar.

Vilket är det bästa sättet att förbättra sina språkkunskaper?

I den här bloggartikeln tar vi en titt på självstudier, lärarledd undervisning och hybridutbildning och vi jämför även de olika metoderna.

Så kan företag åtgärda brist på arbetskraft genom språkutbildning

I den här bloggen förklarar vi hur språkutbildning i det lokala språket kan hjälpa företag att hantera bristen på kompetent arbetskraft.