Kriskommunikation Hur hanterar ditt företag er varumärkesimage internationellt?

Fredagen den 24 januari höll Victoria Weidemann, marknadschef för Acolad-koncernen, den första delen av ”Destination: International”, vårt internationella frukostevent. I denna rundabordskonferens samlades tre andra experter på marknadsföring och kommunikation för att diskutera internationell[...]

COVID-19: En hel verktygslåda för fjärrkommunikation på flera språk

Den hälsorelaterade nödsituationen kring coronaviruset har redan påverkat affärslivet, och många företag har varit tvungna att reagera snabbt på flera fronter. I synnerhet har behovet av att minimera eller helt undvika offentliga sammankomster resulterat i snabba och oväntade förändringar.

Vilket är det bästa sättet att förbättra sina språkkunskaper?

I den här bloggartikeln tar vi en titt på självstudier, lärarledd undervisning och hybridutbildning och vi jämför även de olika metoderna.

Så kan företag åtgärda brist på arbetskraft genom språkutbildning

I den här bloggen förklarar vi hur språkutbildning i det lokala språket kan hjälpa företag att hantera bristen på kompetent arbetskraft.