8 tips om hur du bygger upp en strategi för internationalisering: Del 2

Den andra och sista delen av våra tips som hjälper dig att bygga upp företagets strategi för internationalisering. Den första delen av artikeln finns här.

I denna sista del ingår: det kommersiella angreppssättet, kundservice, företagskultur, finansiering och konceptet ”lean startup”.

8 tips om hur du bygger upp en strategi för internationalisering: Del 1

Att utöka verksamheten internationellt är ett av de mest effektiva sätten att nå ökad tillväxt. När internationaliseringen genomförs på ett noggrant hanterat sätt kan du undvika stagnerande intäkter och samtidigt göra företaget mer relevant inom din aktuella verksamhetssektor.

Landschef: en nyckelroll vid internationell expansion

På senare år har internationella företag börjat anställa landschefer, eller country managers som det heter på engelska.

5 tips om översättning för CRO:er

Internationella studier från CRO:er är viktiga för läkemedelsindustrin, men de omfattande föreskrifterna från olika styrande organ gör att det är en komplicerad procedur att genomföra en klinisk prövning. Dessutom tillkommer utmaningen att återskapa studierna i olika länder och på olika språk[...]

Bästa praxis för juridiska översättningar

Precis som ni på ditt företag är mycket noggranna när ni utformar juridiska avtal, kräver juridiska översättningar omsorgsfull hantering av specialiserade professionella översättare.

Därför är terminologihantering viktigt för flerspråkig kommunikation

Vi vet inte hur många kunder och potentiella kunder vi har träffat som kämpar med inkonsekvent terminologi på företagets olika avdelningar. Företagets terminologi representerar en företagsövergripande standard och därför bör den användas konsekvent av alla företagets avdelningar och leverantörer.

Vad innebär Brexit för GDPR?

Det var över ett år sedan vi publicerade vår senaste artikel om Brexit (på engelska), och det säger sig självt att mycket förändrats sedan dess! Den här gången ska vi titta på vad Brexit innebär för GDPR-lagstiftningen och hur den påverkar företag med verksamhet i Storbritannien och Europa.

Experternas tips om hur man lokaliserar internationella produkter

Talar din produkt marknadens språk?

Är det värt att digitalisera ditt företags utbildning?

Är du ansvarig för att organisera utbildning på ditt företag? Undrar du hur du ska säkerställa att alla medarbetare kan få utbildning? Har den stora ökningen av distansarbete fått dig att fundera på alternativ till utbildning på plats? Isåfall har du kommit rätt!

Undertexter eller berättarröst för videoinnehåll? Allt du behöver veta

Undertexter har gjort innehåll tillgängligt i hela världen, från komediserier till storfilmer, och från din dagliga strömningstjänst till YouTubevideor från olika länder. Netflix finns tillgängligt på 20 språk och undertextningsföretagen arbetar dygnet runt för att pumpa ut undertexter för[...]