Hur kan man använda elearning som säljstöd?

Visste du att elearning är ett effektivt verktyg för försäljning och marknadsföring? Elearning betraktas ofta som ett verktyg som bara kan användas för att utbilda organisationens egen personal, men det stämmer inte. När man väl känner till målgruppen och syftet med elearningen så är[...]

Hur kan man använda elearning för förändringskommunikation?

I den här bloggen kommer vi att diskutera vilka typer av förändringar det kan vara meningsfullt att använda elearning för.

3 tips för att skriva bättre på engelska

I min senaste bloggpost talade jag om några av de vanligaste misstag personer som inte har engelska som modersmål gör när de skriver på engelska: grammatiska misstag som fel tempus, svårigheter med prepositioner och artiklar samt problem med terminologi. Den bloggen kan du läsa här.

Hur kan språkutbildning i engelska hjälpa företag inom B2B och B2C?

I det här blogginlägget tar vi upp anledningarna till att företag bör investera i engelsk språkutbildning, även om de anser att nivån på medarbetarnas språkkunskaper är hög.

Vad kommer hända inom content marketing på flera språk från 2019 och framåt?

Inom content marketing händer det hela tiden nya saker, och under 2019 blir det allt viktigare att se till att du kan skala upp innehållsmarknadsföringen och säkerställa att kunderna hittar ert innehåll. Ett sätt att göra det är att använda innehållet på nya målmarknader. I november 2018[...]

Filernas anatomi

Jag gillar filer. Kanske inte riktigt alla, men jag kan nog säga att jag gillar de flesta typerna. Några jag däremot inte gillar är PDF-filer. Microsoft Words doc- och docx-format har jag utvecklat en sorts hatkärlek till – lite som till min dagstidning: ibland blir jag galen på den, men jag[...]

Så kan du minska översättningskostnaderna

När ett företags årliga översättningsvolymer ökar och uppgår till flera miljoner ord eller tusentals sidor så blir det naturligt att se över frågan om kostnadseffektivitet. Hur kan du minska de totala översättningskostnaderna? Vad kan du själv göra, och vad kan din översättningspartner göra?

I[...]

Hur påverkar den nya tekniken framtiden för språktjänstbranschen?

Språkklustret Kites i Finland stöder internationaliseringen av de finska företagen genom utveckling inom flerspråkig kommunikation och språkteknik.

Acolad har varit en aktiv medlem i Kites ända från början – vi var faktiskt en av grundarna. Huvudtemat för 2017 var hur tekniken påverkade[...]

Exempelcase: elearning för intern kompetensutveckling

I vår tidigare blogg om elearning tog vi upp hur varierande innehåll leder fram till bättre resultat inom elearning, särskilt om det är interaktivt och spelifierat.

Fyra trender som tar elearning till nästa nivå

Samtidigt som digitaliseringen fortsätter att förändra våra arbetsplatser, har den även i grunden transformerat aspekter som ledarskap, samarbete, försäljning och även hur vi väljer att lära oss saker.

Företagens intresse för de senaste digitala utbildningslösningarna har ökat explosionsartat[...]