Neural maskinöversättning: allt du behöver veta

Teknologi

Drömmen om att automatiskt kunna översätta från ett språk till ett annat har blivit verklighet. Men hur effektiv är egentligen maskinöversättning? Vad är kraven för att använda neural maskinöversättning? 

I detta inlägg vill vi ta bort mystiken kring maskinöversättning genom att ge dig den information du behöver för att avgöra om maskinöversättning är den översättningsteknik du söker. 

 

Vad är maskinöversättning och hur fungerar det? 

Vi börjar med några grundläggande definitioner. Maskinöversättning är den process som görs av en dator för att konvertera text från ett språk till ett annat med en eller flera av följande metoder: 

  • Regelbaserad maskinöversättning (Rule-Based Machine Translation, RBMT) – använder språk- och grammatikregler i kombination med specifika ordböcker för att generera översättningar. 
  • Statisk maskinöversättning (Statistical Machine Translation, SMT) – genererar översättningar med hjälp av statistiska modeller som skapats genom analys av stora databaser med flerspråkigt innehåll (tvåspråkiga textkorpora) 
  • Neural maskinöversättning (Neural Machine Translation, NMT) –  NMT är den dominerande metoden i dag och använder djupinlärning baserad på artificiella neurala nätverk för att tillhandahålla snabbare och mer exakta översättningar.  
     

Hur exakt är neural maskinöversättning? 

Kvaliteten på maskinöversättningen beror på olika faktorer: 

  • maskinöversättningsmotorns konfiguration 
  • källtextens kvalitet 
  • källtextens genre 
  • språkkombinationen 
  • mängden tidigare översatt material tillgängligt för inlärning 

Även om ovanstående faktorer är optimerade finns ingen garanti för att maskinöversättningen kommer att vara fri från fel, eller ens fri från potentiellt avsevärda fel.  

Självständig maskinöversättning – vanligtvis kallad rå eller ren MT – används därför endast för specifika användningsfall. Det måste finnas en överenskommen toleransnivå för potentiella felöversättningar och andra fel i maskinöversättningen.  

Om toleransnivån för fel accepteras kan rå maskinöversättning vara ett kraftfullt verktyg för att hantera översättningsutmaningar, som till exempel när budgeten är begränsad eller stora volymer måste översättas snabbt.  

För användningsfall när potentiella fel i maskinöversättningen inte kan accepteras använder språkserviceindustrin integrerade processer som kombinerar MT med mänsklig efterredigering av den maskinöversatta texten.  

 

Hur fungerar efterredigering av neural maskinöversättning? 

Efterredigering innebär en djupgående korrekturläsning av en text som har översatts av en maskinöversättningsmotor. I förekommande fall är ordlistor och översättningsminnen också en del av processen, och personen som efterredigerar ansvarar för att godkänd terminologi tillämpas.  

Efterredigeringsprocessen är inte samma sak som en korrekturläsningsprocess. En korrekturläsning är en sekundär granskning (kvalitetssäkring) av en översättning som antas redan följa alla specifikationer och instruktioner och vara av hög kvalitet.  

Efterredigering är å sin sida mer som den ursprungliga översättningen, förutom att personen som efterredigerar kan använda maskinöversättningen för att öka sin produktivitet. Under efterredigeringsprocessen ser personen som efterredigerar till att företagets ton, terminologi och andra språkliga krav följs, precis som hen skulle gjort vid en översättning från grunden.  

Det är viktigt ett en person som efterredigerar har rätt kompetens för att arbeta med maskinöversatt innehåll. Våra efteredigerare genomgår utbildningar, och vi följer standarden ISO 18587:2017 för efterredigering. 

 

Hur fungerar neural maskinöversättning med andra datorbaserade översättningsverktyg (Computer Assisted Translation, CAT)? 

Maskinöversättningen är integrerad i CAT-verktygets översättningsprocess. Resultat från översättningsminnet är prioriterade och kommer i förekommande fall att föreslås för översättaren. Maskinöversättningsmotorn används för att översätta nytt innehåll som saknar tidigare översatta minnesträffar.  

Nedan ser du ett generellt arbetsflöde för ett neuralt maskinöversättningsprojekt: 

Neural machine translation process

Vad används neural maskinöversättning till? 

När vi erbjuder maskinöversättning med efterredigering till våra kunder föreslår vi generellt följande servicenivåer för de olika MT-användningsfallen: 

Rå neural maskinöversättning: maskinöversatt text levereras som den är utan mänsklig inblandning. Vi rekommenderar bara detta alternativ om du behöver en övergripande andemening av en text. Detta är det billigaste alternativet eftersom det kräver mindre initial konfiguration och resurser. 

Neural maskinöversättning med efterredigering: Det här alternativet är perfekt för innehåll som ska publiceras eller spridas brett.  Mänskliga översättare utför en fullständig korrigering av maskinöversättningen för att säkerställa att den är anpassad efter målgruppen, att tonen och stilen är lämpliga, och den överensstämmer med innehållets budskap på källspråket.  

 

Vad är kraven för att använda neural maskinöversättning? 

Länge var det bara meningsfullt att använda en integrerad maskinöversättningsprocess för vissa typer av innehåll och för ett begränsat antal språkpar. Tack vare kontinuerliga tekniska förbättringar är det emellertid nu möjligt för oss att översätta fler språkpar och alla typer av innehåll med hög kvalitet. En analys av innehållstyper och översättningsbehov kan ge värdefulla insikter om var maskinöversättning kan ha störst effekt i översättningsprocessen.       

 

Hur mycket kan man spara med neural maskinöversättning? 

Tvärtemot vad många tror kommer användning av maskinöversättning inte att eliminera översättningsbudgeten helt (såvida du inte bara använder råa maskinöversättningar för grundläggande begriplighet), men beroende på din specifika situation kan du komma att spara upp till 50 % på dina översättningskostnader. 

 

 Är du redo att ta nästa steg? 

Om du tror att dina översättningsprocesser kan optimeras ytterligare med maskinöversättningslösningar kan du kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Våra experter kommer att kunna ge dig råd om huruvida ditt innehåll är lämpligt och ge de bästa tekniska rekommendationerna för dina översättningsarbetsflöden. 

 


Förklara innebörden av maskinöversättningskvalitet  

Förstå de olika metoderna som används för att utvärdera kvaliteten på maskinöversättning och vad de innebär för dina översättnings- och lokaliseringsbehov.

Read now