Neuroverkkokääntäminen – kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää

Teknologia

Unelma automaattisesta kääntämisestä eri kielten välillä on toteutunut. Mutta kuinka tehokasta konekääntäminen todella on? Entä mitä on syytä huomioida neuroverkkokääntimien käytössä? 

Pyrimme tässä kirjoituksessa antamaan perustietoa konekääntämisestä ja auttamaan sinua päättämään, onko konekäännin etsimäsi käännösteknologiaratkaisu. 

 

Mitä konekääntäminen on ja miten se toimii? 

Aloitetaan peruskäsitteiden määrittelemisestä. Konekääntäminen on prosessi, jossa tietokone muuntaa tekstin toiselle kielelle jollakin seuraavista tavoista: 

  • Sääntöpohjainen konekäännin (RBMT) luo käännökset noudattamalla määriteltyjä kieli- ja kielioppisääntöjä ja sanakirjoja. 
  • Tilastopohjainen konekäännin (SMT) luo käännökset käyttämällä tilastollisia malleja, jotka on luotu suuresta monikielisestä aineistosta (kaksikielisestä tekstikorpuksesta). 
  • Neuroverkkokonekäännin (NMT) hyödyntää  syväoppimista ja neuroverkkoja ja tuottaa käännöksiä muita menetelmiä nopeammin ja tarkemmin. NMT on nykyään suosituin menetelmä.   

Kuinka tarkkoja neuroverkkokonekäännökset ovat? 

Konekäännöksen laatuun vaikuttavat monet eri tekijät: 

  • konekääntimen ominaisuudet 
  • lähtötekstin laatu 
  • lähtötekstin aihealue 
  • kielipari 
  • käännösmateriaalin saatavuus kääntimen opetusta varten. 

Vaikka kaikki edellä mainitut tekijät optimoitaisiin, konekäännösten virheettömyyttä ei voida taata, vaan käännin voi aina tehdä vakaviakin virheitä.  

Tästä syystä pelkkää konekäännöstä – nk. raakaa tai puhdasta konekäännöstä – käytetään vain rajattuihin tarkoituksiin. Näissä tilanteissa on sovittava, kuinka paljon käännösvirheitä ja muita virheitä konekäännöksessä voidaan hyväksyä.  

Kun virhetoleranssi on selvillä, raaka konekäännös voi olla tehokas ratkaisu moniin käännöshaasteisiin, kuten budjetin rajallisuuteen tai suurten määrien kääntämiseen nopeasti.  

Tilanteissa, joissa konekäännöksen mahdollisia virheitä ei voida hyväksyä, kielipalvelualalla käytetään kaksivaiheista prosessia. Tällöin ihminen jälkieditoi konekäännetyn tekstin.  

 

Mitä on neuroverkkokonekäännösten jälkieditointi? 

Jälkieditoinnissa konekääntimen kääntämä teksti oikoluetaan huolellisesti virheiden varalta. Jos käytettävissä on sanastoja ja käännösmuisteja, jälkieditoija varmistaa myös, että käännöksessä käytetään hyväksyttyjä termejä.  

Jälkieditointiprosessi eroaa oikolukuprosessista. Oikoluku on käännöksen laadunvarmistuksen työvaihe, jossa oletuksena on, että kääntäjä on jo noudattanut ohjeita ja tuottanut laadukkaan käännöksen.  

Jälkieditointi muistuttaa sen sijaan alkuperäistä käännösvaihetta sillä erotuksella, että jälkieditoija voi hyödyntää konekäännöstä ja työskennellä näin tuottavammin. Samaan tapaan kuin kääntämisessä jälkieditoija varmistaa, että käännös noudattaa yrityksen äänensävyä, terminologiaa ja muita kielellisiä vaatimuksia.  

Jälkieditoijalla on tärkeää olla oikeat taidot, jotta hän osaa käsitellä konekäännettyä sisältöä. Acoladin jälkieditoijat saavat tehtävään koulutusta, ja noudatamme jälkieditoinnissa ISO 18587:2017 -standardia. 

 

Miten neuroverkkokonekäännin toimii yhdessä käännöstyökalujen kanssa? 

Konekäännökset tuodaan käännösprosessiin käännöstyökalun sisällä. Jos saatavilla on käännösmuistivastaavuuksia, kääntäjälle ehdotetaan ensisijaisesti niitä. Konekääntimellä esikäännetään uusi sisältö, jolle ei löydy käännösmuistista vastaavia aiempia käännöksiä.  

Alla on kuvattu tyypillisen neuroverkkokäännösprojektin työnkulku: 

Neural machine translation process

 

Mihin neuroverkkokääntämistä käytetään? 

Kun tarjoamme konekäännöstä ja jälkieditointia asiakkaillemme, ehdotamme yleensä seuraavia palvelutasoja erilaisiin käyttötarkoituksiin: 

Raaka neuroverkkokonekäännös: Konekäännetty teksti toimitetaan ilman, että ihminen käsittelee sitä mitenkään. Suosittelemme valitsemaan tämän vaihtoehdon vain tilanteissa, joissa tekstin sisällöstä halutaan saada yleiskuva. Se on edullisin ratkaisu, sillä se vaatii vain vähän valmistelua ja resursseja. 

Neuroverkkokonekäännös ja jälkieditointi: Tämä on paras vaihtoehto sisällölle, joka julkaistaan tai jota jaellaan laajasti. Ihmiskääntäjät tarkistavat konekäännöksen huolellisesti ja varmistavat, että se sopii kohdeyleisölle, on sävyltään ja tyyliltään toivotunlainen ja vastaa merkitykseltään lähtötekstiä.  

 

Mitä on huomioitava neuroverkkokonekääntimien käytössä? 

Integroidusta konekäännösprosessista oli pitkään hyötyä vain tietynlaisen sisällön kääntämisessä rajatulle määrälle kieliä. Teknologian kehityttyä pystymme nykyään kääntämään laadukkaasti aiempaa useampia kielipareja ja kaikenlaista sisältöä. Sisältötyyppien ja käännöstarpeiden analyysi voi antaa arvokasta tietoa siitä, missä konekääntämisestä voisi olla eniten hyötyä.       

 

Kuinka suuria säästöjä neuroverkkokääntämisellä voi saavuttaa? 

Toisin kuin monet ajattelevat, konekääntämisen käyttäminen ei poista kaikkia käännöskuluja (ellet sitten käytä vain raakakäännöstä tekstien ydinajatuksen selvittämiseen). Se voi kuitenkin auttaa säästämään jopa 50 % käännöskuluista tilanteen mukaan. 

 

 Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen? 

Jos uskot, että käännösprosessejasi voitaisiin optimoida konekäännösratkaisuilla, pyydä meiltä maksuton konsultaatio. Asiantuntijamme voivat arvioida konekääntämisen sopivuutta sisällöllesi ja suositella parasta teknologiaa käännöstyönkulkuihisi. 

 


Mitä konekäännösten laatumittarit todella kertovat?

Konekäännösten laadun arviointiin on monia lähestymistapoja. Lue niistä lisää ja ota selvää, miten ne vaikuttavat omiin käännös- ja lokalisointitarpeisiisi. 

Lue nyt