8 tips om hur du bygger upp en strategi för internationalisering: Del 1

Bästa praxis

How-to-build-your-international-development-strategy-header

Att utöka verksamheten internationellt är ett av de mest effektiva sätten att nå ökad tillväxt. När internationaliseringen genomförs på ett noggrant hanterat sätt kan du undvika stagnerande intäkter och samtidigt göra företaget mer relevant inom din aktuella verksamhetssektor.

Även om processen naturligtvis har underlättats av globaliseringen och den nya tekniken så krävs det fortfarande att man har en väl uppbyggd internationaliseringsstrategi från första början. Ta del av våra åtta tips som hjälper dig att bygga upp företagets strategi för internationalisering!

1. Se till att skaffa rätt typ av stöd

Det finns många offentliga organisationer som erbjuder hjälp och stöd inom internationalisering till olika typer av företag – från startupbolag till stora koncerner. Här nämner vi några av dem.

Sveriges Handelskamrar

Sveriges Handelskamrar ingår i ett internationellt nätverk av handelskamrar i världen som arbetar för att ge stöd åt företag och sätta dem i förbindelse med varandra, dela bästa praxis och uppmuntra nya möjligheter. Genom att tillhandahålla praktisk hjälp på fältet och via ett stort antal experter kan handelskammaren hjälpa företag att bedriva affärsverksamhet på lokal, nationell och (mer specifikt) global internationell skala. Detta inkluderar även särskilt stöd för internationell handel.

Business Sweden

Business Sweden är en organisation som ägs av staten och näringslivet tillsammans. Organisationen stöder och främjar svensk export och investeringar i Sverige.

Verksamheten i Sverige bedrivs vid huvudkontoret i Stockholm och av exportrådgivare som lokalt i landets regioner ger råd, informerar och utbildar svenska företag. Ute i världen finns Business Sweden på drygt 50 kontor och samarbetar med svenska ambassader, konsulat, handelskammare samt andra lokala nätverk till gagn för svenska företags internationalisering.

How-to-build-your-international-development-strategy--illustration2

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network är ett stort affärsnätverk som ger stöd och service till små och medelstora företag. Syftet är att öka internationaliseringen vilket i sin tur leder till ökad tillväxt och utveckling av företagen. Tillsammans med 600 partnerorganisationer och partners hjälper EEN företag att hitta internationella affärskontakter och samarbetspartners på nya marknader. Tillväxtverket är huvudfinansiär för EEN i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

2. Välj exportland eller -länder med omsorg

Vare sig ditt företag överväger grannländerna eller enorma marknader som USA så finns det många spännande marknader för internationella affärer. Men det är viktigt att noggrant välja på vilka marknader du ska etablera dig på genom att ställa de rätta frågorna:

  • Finns det några viktiga aktörer som du kan inleda partnersamarbeten eller kanske till och med köpa upp?
  • Är marknaden mättad?
  • Behärskar du marknadens kulturella koder?
  • Har du redan kunder på den aktuella marknaden?

Hur attraktiv marknaden är beror på många olika faktorer, t.ex. affärsvolym och sektorns tillväxtpotential, kulturella särdrag (kopplat till din verksamhetssektor och verksamheten i stort), typen av konsumenter, konkurrensmiljön osv. Det är viktigt att noggrant definiera varje marknads starka sidor i relation till både din ekonomiska modell och ditt företag.

3. Förbered en produkt eller tjänst som är i linje med företagets strategi

Kommunicera med dina kunder på deras eget språk

Det första steget för att anpassa sig till nya marknader är att tala till dem på deras eget språk. Du måste ta hänsyn till alla de olika aspekter som hjälper dig att komma i kontakt med befintliga och potentiella kunder och användare: webbplatser, kundtjänst, e-post, marknadsföringsinnehåll, kommersiella presentationer, dokumentation och självstudier osv.

Du måste också tänka på att lokalisera de många element som varierar beroende på den region eller det land du befinner dig i: öppettider, betalningsmetoder, telefonnummer och e-postadresser, sociala medier osv.

Anpassa dig utifrån deras behov

Konsumenter på en utländsk marknad kan ha prioriteringar eller urvalskriterier som skiljer sig från hemmamarknadens. Är dina produkter och/eller tjänster anpassade till mållandets konsumtionsvanor? Om ditt företag vänder sig mot företagsmarknaden: domineras affärsdomänen av stora konton, små och medelstora företag eller egenanställda medarbetare/frilansare? Det är värt mödan att överväga alla de här frågorna för att vara säker på att du uppfyller målkonsumenternas behov så effektivt som möjligt.

Fråga konsumenterna vad de tycker

Ditt företag kanske redan har internationella kunder? Isåfall är det bästa sättet att vara säker på att din produkt och/eller tjänst är anpassad till deras marknad att helt enkelt fråga dem. Utveckla en öppen tvåvägskommunikation med dem så att du kan förstå marknadstrender och få reda på mer om produktens funktioner, vilka egenskaper kundernas skulle vilja se osv. Det kan innebära att du gör upptäckter som tvingar dig att avvika från ursprungsplanen, men du får iallafall en god förståelse för vad du måste göra eller inte göra, om det nu skulle vara fallet.

How-to-build-your-international-development-strategy-illustration1

4. Utveckla en bra marknadsföringsstrategi

Om du tror att din produkt eller tjänst är så bra att den talar för sig själv så bedrar du dig tyvärr. Hur bra eller högpresterande den än är så kommer den inte att nå fram till sina användare om du inte verkligen prioriterar marknadsföringen.

Strategisk marknadsföring och produktmarknadsföring

För att differentiera dig från potentiella konkurrenter på nya marknader måste du arbeta på djupet med ditt värdeerbjudande. Det kan potentiellt skilja sig från det du använder på ditt företags hemmamarknad. Så se till att du ställer rätt frågor till själv: Vem ska använda din produkt/tjänst? Vilka är fördelarna för konsumenterna? På vilket sätt kan ditt företag uppfylla deras behov bättre än de andras?

När du väl har definierat ditt värdeerbjudande kan du börja framhäva och presentera din vision av din produkt och/eller tjänst till de tänkta konsumenterna. Om din verksamhetssektor redan är väl etablerad på marknaden kommer du antagligen att behöva betona säljargument som priset. Inom sektorer som inte är lika etablerade kan syftet med produktmarknadsföringen vara att missionera på marknaden genom att fokusera på funktionalitet, konkreta fördelar eller till och med genom att visa på ett behov som konsumenterna inte nödvändigtvis tänkt på tidigare.

Kommunikation och leadgenerering

Lokalisera din webbplats

Webbplatsen är som ett skyltfönster för ditt företag och den måste naturligtvis anpassas och lokaliseras för dina målmarknader. Du hittar många tips om att översätta och lokalisera din webbplats här.

Delta i lokala event

Event och mässor ligger någonstans mittemellan ren handel och marknadsföring. De erbjuder bra sätt att träffa framtida kunder och finns inom praktiskt taget alla affärssektorer.

Hantera dina relationer med pressen omsorgsfullt

Lokala pressattachéer, oberoende journalister, specialiserade bloggare… PR är ett enormt område och förekommer i många former. Hitta de angreppsvinklar (och priser!) som bäst motsvarar dina behov och resurser.

Interagera med kunder via sociala nätverk

Vare sig du arbetar på B2B- eller B2C-basis så spelar sociala medier nu en betydande roll i affärslivet, särskilt när ett företag expanderar till internationella marknader. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram… du behöver ta reda på vilka som är de mest relevanta kanalerna för din målgruppsprofil.

Betona företagets expertis

När man som företag vill positionera sig som ledande inom sin relevanta sektor finns det inget bättre sätt att göra det på än att skapa innehåll av hög kvalitet och sedan använda det för att visa upp företagets expertkunnande inom domänen (på ett inte alltför skrytsamt sätt förstås!). E-böcker, rapporter, infografik, videor, pressartiklar, blogginlägg... det finns många format du kan använda för att skapa intresseväckande innehåll. Dessutom behöver man komplettera strategin för marknadsföringsinnehåll med en omfattande strategi för ”inbound marketing” eller inkommande marknadsföring.

Denna artikel producerades ursprungligen av TextMaster an Acolad company

Läs andra delen av artikeln här.

 

Läs mer om lokaliseringstjänster