Att välja rätt tolktjänst

Språk

How-to-choose-interpreting-service-header

Internationella konferenser och affärsförhandlingar, presskonferenser, akademiska möten… det finns många situationer där personer som talar många språk samlas, vare sig det är i ett fysiskt möte eller ett konferenssamtal. I alla dessa fall behöver deltagarna förstå allt som sägs och kunna uttrycka exakt vad de vill säga.

Att anlita en tolk så att alla deltagare kan prata och lyssna på sitt modersmål är det bästa sättet att garantera effektiv kommunikation.

Varför använda tolktjänster?

Även om det är lätt att tänka att ”alla kan ju engelska idag” så är det värt att överväga om dina kunder eller samarbetspartner skulle vinna på att kommunicera på sitt eget språk. När man förväntar sig att alla parter kan kommunicera på samma språk kan det leda till missförstånd i kommunikationen, eller ge modersmålstalarna en orättvis fördel jämfört med övriga deltagare. Det här gäller särskilt i situationer där ämnet är känsligt eller komplext och då det är extra viktigt att stil, ton och detaljer kommuniceras korrekt.

För att undvika dessa risker för problem och missförstånd, som till och kan skada företagets rykte eller affärsrelationer, är det viktigt att anlita en översättningsbyrå som erbjuder professionella tolktjänster. Dessa leverantörer av språktjänster kan ofta erbjuda både tolkning och översättning mellan ett brett spektrum av språk. Professionella tolkar tillämpar sin expertis i ditt projekt, både i förberedelsefasen och under själva evenemanget.

Vem kan erbjuda tolktjänster?

Att välja en professionell tolk har många fördelar jämfört med att anlita en icke-professionell person med goda språkkunskaper. Tolkning är en förmåga som utvecklas genom gedigen träning och mycket övning. Den är mentalt krävande och förutsätter en hög koncentrationsnivå.

En god anledning till att använda professionella tolkar är att de inte missar några detaljer i talet som de tolkar, och att de följer det korrekta protokollet för att säkerställa en opartisk och konfidentiell tjänst. En annan viktig fördel är att professionella tolkar är specialiserade inom särskilda områden, vilket betyder att de är utrustade med den specifika vokabulär som krävs för evenemanget.

Professionella leverantörer av språktjänster kan anpassa sina tjänster utifrån kundens behov och erbjuda ett val mellan olika typer av tolkning och mellan tolkning på plats och fjärrtolkning . Därutöver har professionella språkföretag ofta utrustning som dedikerade plattformar för fjärrtolkning. Alternativt kan de arbeta med den plattform du normalt använder (se avsnittet om fjärrtolkning nedan).

Choosing-interpreting-service-illustration

Vilka olika typer av tolkning finns det?

Det finns fyra huvudsakliga typer av tolkning.

Simultantolkning

Tolken arbetar i ett bås med ett headset och förmedlar det som sägs, ofta vid en stor internationell konferens. Om simultantolkning krävs till fler än ett målspråk så kan flera tolkar arbeta i separata bås samtidigt.

 • Mest lämpligt för stora evenemang/många deltagare
 • Användning av headset (för tolken) och hörsnäcka (för publiken)
 • Tillåter tolkning till flera språk samtidigt
 • Budskapet överförs oförvanskat

Konsekutivtolkning

Vid simultantolkning tar tolken anteckningar medan talaren levererar en del av sitt anförande (oftast i ca 5 minuter) och förmedlar sedan budskapet på målspråket till åhörarna.

 • Passar bäst för mindre möten
 • Kan användas när tolkning bara behövs från ett källspråk till ett målspråk

Kontakttolkning

Den viktigaste kännetecknet hos kontakttolkning är att tolken förmedlar budskapet mening för mening mellan två språk.

 • Mest lämpligt för mycket små möten eller förhandlingar
 • Möjliggör ett tvåvägsutbyte mellan två språk

Viskningstolkning

Viskningstolkning liknar simultantolkning i det att tolken förmedlar budskapet efterhand som det talas. Men precis som namnet antyder så talar tolken med låg röst nära kundens öra.

 • Mest lämpligt när bara en person behöver tolkning
 • Kontinuerlig tolkning

Alla fyra tolkningstyperna kan användas på plats och alla utom viskningstolkning kan användas på distans.

Varför fjärrtolkning?

Om ditt möte eller event genomförs som ett konferenssamtal, antingen via telefon eller videolänk, finns det tolkningslösningar tillgängliga för att passa dina behov.

Tolkningsläge Översikt På distans…
Simultantolkning • Ett eller flera målspråk
• Inga avbrott för talaren
Simultantolkning stöds av programvara för videokonferenser. Alternativt kan en vanlig programvara för videokonferenser anslutas till en plattform för simultantolkning på distans. Den nödvändiga programvaran tillhandahålls av din leverantör av språktjänster.
Konsekutiv tolkning • Ett målspråk
• Talaren och tolken turas om
Om du har behov av konsekutivtolkning på distans kan det göras genom att helt enkelt använda en vanlig programvara för videokonferenser, som Zoom, Teams, Webex etc.
Kontakttolkning • Två språk, i båda riktningarna
• Enskilda möten eller i mindre grupper
Precis som med konsekutivtolkning kan en tolk delta i ditt webbmöte för att tillhandahålla kontakttolkning. Dedikerade plattformar tillhandahålls av språktjänstleverantörerna för att hantera flera språk i sammanhang där upp till flera tusen tolkade samtal per dag, både schemalagda eller vid behov, måste hanteras.

Den senaste tekniken används för samma premiumtjänst, där tolken arbetar på plats eller på distans. Många leverantörer av språktjänster kan organisera de tekniska aspekterna av fjärrtolkning, inklusive testning av ljudet före evenemanget. Detta är mycket viktigt eftersom bra ljudkvalitet är grundläggande för framgångsrik tolkning. En tekniker kan finnas tillgänglig under mötet och kan då spela in mötet åt dig, så att du får en sak mindre att oroa dig för.

Fjärrtolkning har några unika fördelar: den sparar kostnader och en fjärrtolk kan till och med finnas tillgänglig med kort varsel för att assistera vid möten i sista minuten eller hjälpa till i oförutsedda situationer.

Vilka verktyg använder sig tolkarna av?

 • Ordlistor

För många typer av evenemang används specifik vokabulär eller tekniska termer, så tolken måste vara mycket insatt för att välja den rätta översättningen. Utöver att vara specialiserade inom vissa ämnesområden, förbereder sig tolkarna för evenemanget genom att sammanställa en ordlista och göra efterforskningar, om det krävs.

 • Anteckningar

Konsekutivtolkar tar snabba, effektiva anteckningar medan talaren förmedlar sitt budskap, för att säkerställa att alla detaljer kommer med.

Sammanfattning

En professionell tolk kan göra hela skillnaden när det handlar om att garantera en tydlig kommunikation under internationella möten eller evenemang. Det är ofta en lönande investering som kan påverka företagets relationer med kunder och partner i hela världen i mycket positiv riktning.

Behöver du en tolk för ditt möte eller evenemang, på plats eller via webbmöte? Läs om våra tolktjänster.