Bästa praxis för juridiska översättningar

Ekonomi och juridik

Best-practices-for-legal-translations-header

Precis som ni på ditt företag är mycket noggranna när ni utformar juridiska avtal, kräver juridiska översättningar omsorgsfull hantering av specialiserade professionella översättare.

Dåligt översatta dokument – vare sig det handlar om fel som rör innebörd, språk eller formatering – kan leda till allvarliga risker för affärsförhandlingar, för rättssäkerheten och för advokatbyråers trovärdighet inför internationella partner och kunder.

Den goda nyheten är att dessa översättningar kan anförtros leverantörer av språktjänster som förstår nödvändigheten av att efterleva normer och föreskrifter och som samarbetar med erfarna ämnesexperter.

Här beskriver vi bästa praxis för översättningstjänster som du bör ta hänsyn till när du arbetar med juridiska dokument.

1. Säkerställer sekretessen för dina data

Den första regeln när det gäller hantering av juridiska dokument och domstolshandlingar är konfidentialitet. Det är viktigt att välja en språkpartner med starka policyer för datasäkerhet och översättare som har undertecknat sekretessavtal för att säkerställa att de känsliga uppgifterna bevaras säkert.

2. Arbetar med snäva tidsramar

På juridiska avdelningar och advokatbyråer sker arbetet i högt tempo och är tidskänsligt, så det är viktigt att hitta en språkleverantör som håller måttet.

Översättningsbyråer använder sig av programvaror som till exempel översättningsplattformar, för att arbeta snabbare och mer effektivt. Dessa databaser lagras med hög säkerhet för att skydda kundens data.

Om du vill veta mer om Acolads översättningsteknik kan du hämta vår e-bok om översättning av juridiska och ekonomiska texter.

 

Snabbt svar
  • Snabbt svar på din översättningsförfrågan och offert inom en timme
Snabb hantering
  • Översättningsprojekt kan slutföras enligt snäva tidsramar, enligt projektkraven
Alltid tillgängliga
  • Teamen är tillgängliga 24/7

 

3. Certifiering av översatta juridiska dokument

Många juridiska översättningar behöver certifieras. Certifieringsprocessen varierar mellan olika länder. I vissa länder anlitas en auktoriserad översättare som genomgått auktoriseringsprocessen i det land där översättningen ska användas.

I vissa länder är översättningen inte så hårt reglerad, men den kan godkännas av en notarius publicus. I andra länder kan det finnas olika typer av edsvurna eller certifierade översättare. Oavsett vilket så är det mycket viktigt att översättaren har goda referenser för att säkerställa att översättningen håller hög kvalitet och inte riskerar att avvisas av slutanvändaren.

4. Språkexperter

Alla översättningsprojekt bör hanteras av en skicklig professionell översättare som har målspråket som modersmål. Det säkerställer att alla nyanser och betydelser uttrycks på rätt sätt. Att upprätthålla en felfri språkkvalitet är särskilt viktigt när det handlar om att översätta juridiska dokument, eftersom vikten av subtila skillnader i betydelsen förstärks ännu mer i juridiska sammanhang.

5. Specialister på ämnet

För att producera korrekta juridiska översättningar måste översättaren inte bara vara skicklig på språket, utan även besitta ämneskunskaper. Professionella juridiska översättare har djupgående kunskaper om rättssystemet i landet där de översatta dokumenten ska användas. Juridiska översättare är ofta specialiserade inom ett visst juridiskt område, som bolagsrätt, fastighetsrätt, immaterialrätt osv.

6. Korrekt formatering

Formatering kan vara en utmaning när man översätter vissa typer av juridiska dokument. Om det behövs kan översättarna infoga förklarande anteckningar med information om formatering eller översättningsbeslut.

I de fall då delar av ett originaldokument inte kan översättas, som en signatur, kan detta anges genom att sätta ett ord eller fras inom hakparenteser, snarare än att kopiera och klistra in originalet.

Sekretess, snäva tidsramar, auktorisering, språkförmåga, specialisering, protokoll… allt detta är goda skäl till varför det är säkrast att anlita en erfaren och professionell leverantör av språktjänster.

Har ditt företag behov av översättning av juridiska dokument? Kontakta oss!

Hämta vår kostnadsfria e-bok ”Så anpassar du juridiska och finansiella dokument för den internationella marknaden”.

Hämta e-bok