Hur mycket kostar det att översätta ett dokument

Översättninghantering

2020-07-20-Translation-rates-blog-illustration

Du har säkert någon gång undrat hur översättningspriser fastställs, eller i alla fall hur mycket det kostar att översätta ett visst dokument. Då har du hittat rätt! I det här blogginlägget berättar vi nämligen hur översättningspriserna fastställs och hur du som kund kan påverka priset.

Pris för ett enda dokument

Låt oss börja med ett exempel som inspirerats av rubriken. Hur mycket skulle det kosta att översätta ett dokument med en sida (omkring 250 ord)? En grov uppskattning är 650–800 kronor. Ibland mer.

Och ett dokument med omkring 20 sidor (omkring 6 000 ord), som en e-bok eller en instruktionshandbok? Det kan vara svårt att säga. Vad skulle det kosta för ett dokument med 50–150 sidor (omkring 15 000–50 000 ord) som till exempel en årsredovisning eller en webbplatsöversättning? Omöjligt att uppskatta så här. Går det att uppge ett färdigt översättningspris för en omfattande instruktionshandbok med 100 000 ord? Inte med den informationen enbart.

När man fastställer översättningspriser kan man jämföra processen med den som målare eller bilmekaniker tillämpar. En målare kan inte ge exakt uppskattning av priset för att måla ett helt hus utan att se fastigheten först. En mekaniker kan inte fastställa ett pris för en reparation utan att göra en felsökning först. På samma sätt är det omöjligt att fastställa översättningspriset innan materialet har analyserats och alla faktorer som påverkar slutpriset har fastställts.

Så beräknas översättningspriser

Vanligtvis utgörs priset för ett översättningsprojekt av fem element, och vilket som är viktigast varierar från projekt till projekt. Andra faktorer kan också påverka priset, men dem kan vi prata om senare. De viktigaste elementen är omfattningen på innehållet som ska översättas (för det mesta ordantalet i källfilen, standardsidräkningen eller standardradantalet i tyskspråkiga områden), språkparet, särskild ämneskompetens som krävs för översättningen, för- och efterbearbetning av dokumenten samt tidsramen. Låt oss titta lite närmare på dem.

Språkpar

Språkparet för översättningen betyder käll- och målspråket för översättningen. Det kan ge en viss uppfattning om priset men räcker inte ensamt.

Varje språkpar har separata priser som beror på hur vanliga språken är samt hur tillgången på översättare ser ut. Det finns många översättare tillgängliga från tyska till franska, till exempel, vilket gör de priserna klart lägre än priserna för tyska från kroatiska. Och om det behövs en översättning från kroatiska till danska blir ordpriset sannolikt ännu högre, eftersom det bara finns ett fåtal infödda dansktalande som kan översätta från kroatiska.

Hur vanligt ett språk är också en avgörande faktor när översättningspriser för ett visst språkpar ska översättas. Det är ganska naturligt att en översättning mellan två små europeiska språk har ett högre ordpris än en översättning från, låt säga, engelska till kinesiska.

Ordantal

Förutom språkparet så påverkas också översättningspriset av ordantalet i källan. Det innebär antalet ord som ska översättas i källdokumentet. Dessutom kan andra principer för prissättning tillämpas. Om man istället använder ordantalet i måldokumentet kan priset bara fastställas efter att översättningen är slutförd.

Ett annat vanligt sätt att fastställa omfattningen är att utgå från antal tecken, eller snarare sidantal baserat på det (en sida är omkring 1 500 tecken). Det är dock inte lika populärt som att räkna ord.

I vissa projekt är det rimligare att använda timpriser. Det gäller ofta projekt inom kommunikation eller marknadsföring, där det krävs kreativ översättning.

Ofta varierar översättningens omfattning beroende på om det finns ett befintligt översättningsminne som är uppbyggt av tidigare översättningar, och hur mycket av dess innehåll som kan användas i ett nytt översättningsprojekt. Vi ska ta upp översättningsminnen mer lite senare.

 


Har du ett översättningsprojekt som du vill veta kostnaden för? Kontakta oss!


 

Specialistkompetens

Den tredje faktorn som påverkar översättningspriset är om det krävs speciella ämneskunskaper från översättarens sida. Det är inte alla översättningsprojekt som kräver särskilda ämneskunskaper, men i vissa är det mycket viktigt. I medicinska publikationer, till exempel, kan det krävas att översättaren har djupgående kunskaper och erfarenhet inom ämnet. Även juridiska texter kräver ofta specialistkompetens, både när det gäller själva texten och den lokala lagstiftningen.

I vissa fall kan det krävas en auktoriserad översättning, dvs. en översättning av en auktoriserad översättare. Det gäller ofta för certifikat som utfärdats av myndigheter i olika länder, som till exempel födelsebevis. Av den anledningen kan en auktoriserad översättning av ett dokument på en sida till exempel bli mycket dyrare än ett pressmeddelande som är lika långt. Läs mer om auktoriserade översättningar i vår tidigare bloggpost.

Ordpriset kan vara högre för översättningar som kräver specialistkompetens. Antalet översättare med specialistkompetens varierar inom olika språkpar, och det påverkar också ordpriset.

2020-07-20-Translation-rates-blog-illustration2

För- och efterbearbetning

För- och efterbearbetning krävs i de översättningsprojekt där innehållet inte kan översättas rakt av. Ett typiskt exempel är en dokumentöversättning av en PDF. För att översätta PDF-dokument måste texten först extraheras med ett särskilt program. För- och efterbearbetning inkluderar redan många variabler och det är svårt att förutsäga hur de påverkar projektets pris.

Ett dokument kan vara en instruktionshandbok med 100 sidor som bara ska översättas. Genom programvara för textigenkänning, eller OCR-program, går det snabbt att omvandla texten till ett redigerbart format som kan översättas. Men om det däremot krävs en publiceringsfärdig översatt version av layoutfilen av en 100-sidig produktkatalog så tillkommer en rad nödvändiga steg utöver översättningspriset. Efter översättningen monteras den översatta texten tillbaka i layoutfilen för katalogen. Sedan kontrolleras layouten och språket i det färdiga dokumentet av översättaren innan det levereras till kunden. Du kan läsa mer om desktop publishing i den här artikeln.

I praktiken är alltid för- och efterbearbetning ett uppdrag för specialister och vanligen tillämpas timpriser för dem. Du behöver dock inte chansa i blindo eftersom de flesta leverantörer, som Acolad, alltid ger en preliminär uppskattning av de extra timmar som krävs och hur de påverkar det totala priset för översättningsprojektet.

Tips: Ett av de enklaste sätten att spara in på översättningskostnader är att tillhandahålla materialet i ett redigerbart format. Tipset gäller också för brådskande översättningar. Om ingen förbearbetning krävs kan själva översättningsarbetet påbörjas snabbare.

Planering

Det femte elementet som påverkar översättningspriset är det nödvändiga leveransschemat. I princip kan översättningar levereras mycket flexibelt tack vare ett omfattande nätverk av översättare. Om du levererar ett par sidors material på morgonen så kan du ofta få tillbaka det översatt samma eftermiddag.

Ibland kan vissa översättningar vara så brådskande att översättaren måste jobba på natten eller under helgen. I de här fallen kan det tillkomma en avgift för expressleverans.

Om ett översättningsprojekt är brådskande och ordantalet till exempel är 10 000 så kan översättningsuppdraget delas upp mellan olika översättare. På det sättet kan arbetet bli gjort även när tidsramarna är utmanande. Den genomsnittliga översättningshastigheten för översättare är omkring 2 000 ord per dag. Genom att dela upp uppdraget mellan flera översättare blir schemat mer flexibelt och ofta tillämpas inte kostnaderna för expressleverans.

Generellt påverkas översättningspriset sällan av översättningens leveransplan.

Hur kan du påverka översättningspriset

När man vet hur de här olika elementen påverkar översättningens pris så går det att hitta sätt att spara in på priset. Du behöver inte minska ned ordantalet och du behöver inte heller kompromissa när det gäller språkpar. Det viktigaste sättet att minska kostnaderna är att använda översättningsteknik.

Översättningsminne

Ett översättningsminne är en av de mest effektiva teknikerna som finns tillgängliga för att spara in på kostnaderna. Fördelarna som ett översättningsminne erbjuder är bland annat kostnadsbesparingar, ökad effektivitet och mer enhetliga översättningar. Kostnadsbesparingarna uppnås genom att tidigare översättningsenheter (ofta teckensträngar som motsvarar en mening i längd) kan återanvändas i framtida översättningsprojekt. Det minskar ned det antal ord som ska översättas manuellt vilket ökar effektiviteten och minskar tidsåtgången för översättningen.

Beroende på texttypen och hur mycket som översättningsminnet täcker så kan kostnadsbesparingarna från minnet sträcka sig från ett par procent till några tiotal procent av det totala priset på översättningsordern.

2020-08-12-Translation-Memory-Savings-SV

* Siffrorna som visas i diagrammet är baserade på en statistisk analys mot Acolad Nordics översättningsminnen. Siffrorna som visas i diagrammet har samlats in från projekt som erbjuder optimala besparingar.

Vinsten med översättningsminnen är som störst när texterna som ska översättas är lika varandra. Om den översättningsbara texten är ett företags årsredovisning med 30 000 ord finns det goda möjligheter att den i stora delar är lik den från föregående år. Tack vare översättningsminnet behöver inte hela årsredovisningen nyöversättas. Även när man översätter en uppdatering till en instruktionsmanual är det möjligt att använda befintligt innehåll som har lagts till i ett översättningsminne.

Det är svårt att fastställa översättningspriset för ett dokument innan man har analyserat dess innehåll mot ett relevant översättningsminne. Om ett dokument till exempel har 50 000 ord kanske det översättningsbara innehållet bara är 40 000 ord – tack vare översättningsminnet. Det har stor påverkan på slutpriset.

Läs mer om översättningsminnen här.

Centralisering

Om en företagskund efter en anbudsprocess har centraliserat sina översättningsbeställningar till en viss leverantör så kan det innebära lägre ordpriser för de överenskomna språkparen. Centraliseringsavtalet kan också omfatta fasta minimiavgifter. En minimiavgift tillämpas vanligtvis när en översättning är kortare än 250 ord.

En annan fördel med centralisering är att översättningsminnet som skapats för företaget blir mer omfattande när översättningsbeställningarna centraliseras.

Maskinöversättning

Maskinöversättning kan vara den mest lämpliga lösningen för ett enstaka och brådskande översättningsprojekt. Maskinöversättning är ett bra alternativ när ett företag har ett högt och konstant behov av översättning och när ingen copybearbetning krävs för översättningarna.

Det är bra att komma ihåg att en ren maskinöversättning inte kontrolleras, så det finns inga garantier för att den är felfri. Om det krävs kvalitetssäkring av maskinöversättningarna så är efterredigering en effektiv lösning. Under efterredigeringen korrekturläses och korrigeras maskinöversättningen så att kvaliteten och noggrannheten i översättningen motsvarar kvaliteten från en professionell översättare.

Läs mer om våra tjänster för maskinöversättning här.

Checklista för översättningskunder

 

Element Effekt på projektets pris Så optimerar du priset
Språkpar Priset för ord eller sidor påverkas främst av hur vanligt språkparet är och översättarnas tillgänglighet Välj en översättningspartner med ett omfattande nätverk av översättare
Översättningsprojektets omfattning Antalet ord eller sidor i ett dokument påverkar priset, tillsammans med enhetspriset Centralisera dina översättningsbeställningar och använd översättningsminnen
Specialistkompetens Tillgång till översättare med specialistkompetens och auktoriserade översättare Välj en översättningspartner med ett omfattande nätverk av översättare
För- och efterbearbetning av dokument Specialistuppdrag till timpris Tillhandahåll dokumenten i ett redigerbart format så att det inte behövs något extra arbete
Översättningsminne Beroende på hur stort minnet är så är det möjligt att sänka de totala översättningskostnaderna med tiotals procent Öka översättningsminnets omfattning genom att centralisera dina översättningsbeställningar

 

Översättningspriserna är inget som gissas fram: de räknas ut

Varje översättningsprojekt är unikt eftersom antalet ord och sidor varierar, språkpar kan ändras, en specialist från ett annat fält behövs, eller så kanske översättningen behövs över helgen. Att använda ett översättningsminne eller att ha ett centralt avtal ger ännu fler effekter.

Priset är inte någon skyddad hemlighet, men däremot så måste det noga fastställas beroende på olika variabler. Genom att se över alla dessa variabler så är det möjligt att erbjuda kunden den billigaste möjliga översättningen – varje gång.

 

Fastställ kostnaden för ditt översättningsprojekt