Tekniska översättningar: 6 regler för läsbart innehåll

Tjänster

user guide UX conception

Har du någonsin läst en bruksanvisning utan att förstå ett ord, även om den var skriven på ditt modersmål? Eller har du någonsin skickat tekniska dokument för översättning och plötsligt fått otaliga frågor från dina översättare?

Erfarenheten visar tyvärr att tekniska dokument eller bruksanvisningar ofta är för invecklade, dåligt översatta eller helt enkelt inte anpassade för den lokala marknaden eller läsaren. Även om läsaren ofta till en början är glad över att få användaranvisningarna på sitt eget modersmål, försvinner glädjen ofta när de börjar läsa. Den vanligaste orsaken till detta är bristen på kontrollerat språk i källtexten. Läsaren förstår ingenting av vad hen precis har läst och hittar ingen lösning på sitt problem – det värsta som kan hända när det gäller kundupplevelse och därmed också det värsta för ditt varumärke.

no understanding - woman leaning on table

Men varför är bruksanvisningar ofta felaktiga, vilseledande eller för komplicerade? Finns det ett sätt att underlätta för användarna? I den här artikeln vill vi visa dig hur lättläst och kontrollerat språk kan ha en positiv inverkan på läsbarheten av dina tekniska dokument och dela med oss av några enkla regler för hur du kan optimera ditt tekniska innehåll för översättning.

Målet med teknisk dokumentation, och därmed även de tekniska skribenternas mål, är att förse slutanvändaren med information som är lättförståelig, tydlig och entydig. Våra översättare av tekniskt innehåll tar det här på allvar och har höga kvalitetsstandarder. För att kunna säkerställa en översättning av hög kvalitet är kvaliteten och enkelheten på själva källtexten avgörande. För att garantera bra, lättförståeliga översättningar rekommenderar vi att kontrollerat språk används.

 


Är dina dokument skrivna på kontrollerat språk? Kontakta oss!


 

Varför är kontrollerat språk så viktigt för tekniska översättningar?

Syftet med kontrollerat språk (såsom förenklad teknisk engelska) är att göra teknisk dokumentation lättläst och förståelig, men även att optimera översättningar och minska kostnader.

Ett kontrollerat språk är i princip en begränsad variant av ett naturligt språk som engelska eller tyska.. Eftersom alla naturliga språk har olika grammatikregler blir följden att reglerna för kontrollerat språk skiljer sig från ett språk till ett annat. Allmänt sett består dock alla kontrollerade språk av

  • förenklade grammatikregler (som är mer begränsade än för språket i övrigt)
  • ett begränsat ordförråd (endast ett relativt litet antal ord är tillåtna).
ASD-STE100 Simplified Technical English

Engelska kontrollerade språk som förenklad engelska, global engelska eller standardiserad engelska är alla ett försök att skriva tekniska dokument på ett enkelt och tydligt sätt som förbättrar användarupplevelsen hos personer med engelska som modersmål eller främmande språk. Ett av de populäraste kontrollerade språken är ASD-STE100 Simplified Technical English, som även kallas enbart förenklad engelska. Språket utvecklades ursprungligen i början av 1980-talet för rymd- och försvarsindustrierna, och principerna för uppbyggnaden av ASD Simplified Technical English har antagits inom många olika branscher. Du kan hämta ett kostnadsfritt exemplar av den senaste utgåvan här, till exempel.

Fördelar med kontrollerat språk
  • Källtexter är mer konsekventa, strukturerade och lättlästa.
  • Källtexten är lättare att förstå (minskar frågor och förtydliganden).
  • Språktekniker som översättningsminnen och maskinöversättning kan utnyttjas på bästa sätt tack vare källtextens förbättrade struktur och konsekvens.

Allt detta ger ökad effektivitet, både vad gäller tid och kostnader.

technical documentation

Ett utmärkt exempel på regler för kontrollerat språk och fördelarna de kan ha för översättning är regeluppsättningen CLOUT™ (Controlled Language Optimized for Uniform Translation) som utvecklats av lokaliseringsexperten Uwe Muegge.

Med den här artikeln försöker vi inte att skriva en detaljerad och vetenskaplig artikel om teknisk dokumentation, utan snarare presentera en uppsättning enkla regler för användningen av kontrollerat språk vid skrivande och översättning.

 

6 regler för användning av kontrollerat språk för tekniskt innehåll

 

Som leverantör av språktjänster och expert på teknisk översättning vill vi visa dig hur du kan göra dina texter mer lättlästa, förenkla översättningsprocessen och till och med minska översättningskostnaderna. Ta en titt på följande allmänna riktlinjer som hjälper tekniska översättare att skriva på vad vi kallar ”kontrollerat språk”. Dina kunder och läsare kommer att tacka dig.

2020-07-15-Technical-Translation-Rules-SV

Hur kan du göra dina tekniska texter mer lättlästa?
  • Lämna tillräckligt med mellanrum, fyll inte varje sida med innehåll.
  • Använd lodräta uppställningar som den här.
  • Använd tabeller, diagram och bilder, men endast om de förtydligar det skrivna innehållet.

Om du är osäker på om din text är tydlig och kortfattad kan du skicka ditt dokument till din översättningsleverantör som är specialiserad på att tillämpa dessa principer på tekniska översättningar. De kan ge dig förslag på förbättringar.

Om du är intresserad av exempel på bra teknisk dokumentation ska du läsa den här artikeln. Och observera att riktlinjerna ovan inte gäller om du är en blivande litteraturförfattare. Om Shakespeare hade följt de här råden hade den berömda repliken från hans sonett ”Skall jag dig likna vid en sommardag?” kanske ha låtit så här: ”Du ser bra ut.”


Har du frågor om ditt tekniska innehåll? Kontakta oss!