Varför outsourca nyckelordsforskningen?

Bästa praxis

2020-04-08-Why-outsource-SEO

Ett företags sökmotormarknadsföring, som brukar förkortas SEM, kan finjusteras utifrån den lokala marknaden, men hur gör man om man planerar att expandera till andra länder? Hur kan man uppnå lika bra synlighet i sökmotorerna inom andra språkområden?

I den här bloggen diskuterar vi vilket mervärde en översättningsbyrå kan tillföra i nyckelordsforskning och sökmotormarknadsföring (SEM) på flera språk.

Vilka är fördelarna med att outsourca till en översättningsbyrå?

SEM är en av de mest utmanande formerna av marknadsföring, eftersom algoritmerna hela tiden förändras och utvecklas. Å andra sidan är sökmotormarknadsföring något av det enklaste att optimera, eftersom allt kan mätas och analyseras. Därför är det inte så konstigt att många investerar i SEM och att det finns en efterfrågan på experter.

Resultat

Teknisk expertis och kunskap om hemmamarknaden kanske inte är tillräckligt när man riktar in sig på en ny marknad och ska introducera ett eller flera nya språk. Många tänker nog att de nyckelord som fungerar på hemmamarknaden även ska fungera på de nya marknaderna efter att de översatts.

Sanningen är att den flerspråkiga sökmotoroptimeringen (SEO) behöver utföras lika noggrant som för originalspråket på hemmamarknaden. Man måste alltid känna till språket, nyckelorden och kulturen.

Om nyckelorden översätts och man bara tar hänsyn till sökvolymerna för de översatta nyckelorden kan de visa sig vara helt oanvändbara eller missvisande i den lokala kontexten. Låt oss som exempel titta på hur den här webbadressen har översatts till engelska från ett annat språk: www.company.com/trade/biosciences/pharmacy Varför fungerar den inte? Det är frestande att använda sig av ordet pharmacy eftersom nyckelordsforskningen visar att det har många sökningar och inte så hög konkurrens. Men företaget har ingen direkt koppling till apotek.  Sökvolymerna för biosciences är små och det finns inte så mycket konkurrens, men själva termen kan vara svår att förstå. Ordet trade är ett exempel på en bokstavlig översättning, där man inte har tagit hänsyn till sökmotoroptimering. Mycket få företag använder ordet trade när de beskriver sitt verksamhetsområde. I det här fallet kan man istället översätta till en adress som mer exakt beskriver företagets verksamhet och ger ett bättre sökresultat: www.company.com/industry/pharmaceutical/medicine.

2020-01-15-Keyword-Outsourcing-Visualization-SV

Ett bra exempel på en vanlig sökterm på engelska är IoT, Internet of Things, som betyder sakernas Internet. Är förkortningen IoT etablerad på målmarknaden eller finns det en motsvarande lokal term som skulle fungera bättre? Vanligt förekommande termer används ofta som nyckelord, men det kanske inte är de orden som folk på den lokala marknaden använder för att söka efter information.

Problem av den här typen kan lättare undvikas om man tar hjälp med sökoptimeringen från någon som kan det lokala språket, kulturen och sökvanorna. Här kan en översättningsbyrå erbjuda ovärderlig insikt och kompetens. Tack vare ett omfattande nätverk av översättare har byråerna lokalkännedom om de flesta platser i hela världen. Samma nätverk innehåller översättare som vet hur sökmotoroptimering fungerar. Hjälp från en professionell översättare är oerhört viktigt när man inte förstår målspråket.

Man kan särskilt se vilket mervärde översättningsleverantören tillför när man tittar på resultaten när det gäller SEM. Det bästa är naturligtvis att resultaten är väldigt lätta att mäta.

Kontinuerlig utveckling

En av de viktigaste fördelarna med sökmotoroptimering är att den är mätbar. Resultaten är enkla att analysera och de kan användas för att implementera korrigeringar. Grundidén är att webbsidorna kontinuerligt utvecklas samtidigt som optimeringen utförs – allt för att säkerställa bra synlighet i sökmotorerna. Över tid kan betydelsen av nyckelorden förändras och det kan behövas nya nyckelord.

SEM förutsätter kontinuerlig utveckling och där är det viktigt att samarbeta med en översättningsbyrå. Det uppstår synergieffekter när olika de parterna förstår varandras behov. En översättningsbyrå kan utveckla det arbete som gjorts för att hitta de bästa nyckelorden och förbättra översättningarna för att åstadkomma synlighet i sökmotorerna. Kunderna får detaljerad information om vad översättningsbyrån behöver för att kunna uppnå den högsta kvaliteten på arbetet.

När utvecklingen är kontinuerlig blir också resultaten allt bättre.

Fördelar med partnersamarbete

I bästa fall kan ett projektsamarbete utvecklas till ett välfungerande partnerskap. Det underlättar kommunikationen och gör det lättare att förstå varandras behov. Det här är en mycket bra grund för verksamhetens kontinuerliga förbättring, inklusive nyckelordsforskning och sökmotoroptimering.

Andra fördelar med partnersamarbetet är möjligheten att använda översättningsteknik. Om företagets marknadsföringsstrategi omfattar flerspråkig innehållsmarknadsföring, bidrar användningen av ett översättningsminne till att minska de övergripande kostnaderna. 

En termbas är ofta ett bra verktyg vid sökmotoroptimering på flera olika språk. Utöver att den innehåller de faktiska termerna så kan den användas för att dokumentera nyckelord från nyckelordsforskning. En termbas är till stor hjälp för både företaget och översättarna, som kan använda dem för att hitta de bästa termerna för översättningar i syfte att öka synligheten i sökmotorerna. Naturligtvis måste termbasen uppdateras regelbundet. Om du inte vet så mycket om översättningsteknik kan du läsa vår tidigare bloggartikel om ämnet.

Bättre sökresultat genom samarbete och förståelse

Flerspråkig SEO är i princip lika lätt eller svårt på alla språk. Man måste kunna det lokala språket, kulturen och sökvanorna.

En översättningsbyrå kommer till exempel oftast inte in i bilden förrän ett företag ska översätta webbsidor eller något annat webbinnehåll till ett nytt språk. Det är i det skedet som översättningsbyrån bör få en lista med nyckelord som fungerar på kundens hemmamarknad. Och ännu viktigare är att översättningsleverantören får information om att det behövs flerspråkig SEO. Det gör att de kan analysera och välja de nyckelord som fungerar bäst på målmarknaden redan innan innehållet översätts.

En lista med nyckelorden är värdefull som grundinformation, men direkta översättningar utan någon tanke på optimering kan leda till att resultaten inte blir de förväntade. Det är viktigt att komma ihåg att översättningens främsta mål är att förmedla budskapet så oförändrat som möjligt på ett annat språk. Översättaren gör alltså inte nyckelordsforskningen under översättningen – efterforskningarna ska redan vara klara och resultaten tillgängliga när översättaren påbörjar sitt arbete. Det är inte alla översättare som har kompetens inom sökmotoroptimering, så det behövs ofta en annan person för att göra jobbet.

Att utvecklas tillsammans är den bästa vägen till bättre resultat och kundnöjdhet när företag anlitar en översättningsbyrå. När flerspråkig sökmotoroptimering utförs av en specifik översättningsbyrå kan du som företag även uppnå ekonomiska fördelar, eftersom det går att använda översättningsteknik i mycket högre utsträckning.

En översättningsbyrå kan alltså bidra till att förbättra resultaten i samband med flerspråkig sökmotoroptimering. Översättningsbyråns största styrkor är språkkompetens och kunskap om den lokala kulturen Att kombinera dem med flerspråkig SEO är den sista pusselbiten som gör det möjligt att verkligen nå fram till målgruppen.

Ska ditt företag genomföra ett projekt inom flerspråkig SEO? Behöver du nyckelordsforskning på ett nytt språk? Kontakta oss! Våra experter hjälper dig att komma vidare med projektet. Läs vår blogg om transkreation.

Hämta vår kosdnadsfria e-bok  "Flerspråkig SEO och innehållsmarknadsföring"