5 tip om oversættelse til CRO'er

Life Sciences

5-translation-tips-for-CROs-Header

Internationale forsøg, der køres af CRO'er, er vigtige for medicinalbranchen, men det høje niveau af regulering, der kræves af flere myndigheder, gør det til en kompleks opgave at styre et klinisk forsøg. Hertil kommer udfordringen ved at genskabe forsøg i forskellige lande og på forskellige sprog, samtidig med at der opretholdes et højt niveau af nøjagtighed og overensstemmelse.

Oversættelse til CRO'er kræver opmærksomhed fra et dedikeret team af sproglige fagfolk, der har specialviden og erfaring i at arbejde med medicinalbranchen. At vælge det rigtige oversættelsesbureau er nøglen til succes i dit internationale kliniske forsøg; medicinsk oversættelse af høj kvalitet kan bogstaveligt talt redde liv.

Her er fem tip til at arbejde med oversættelse inden for life sciences:

1. Forbered dig med en detaljeret opgavebeskrivelse

Opgavebeskrivelser til CRO-oversættelsesprojekter får ofte ikke opmærksomhed nok på grund af mangel på tid, eller fordi deres betydning undervurderes. En detaljeret opgavebeskrivelse får et oversættelsesprojekt til at køre mere jævnt. At kende den kontekst, som de oversætter i, hjælper lingvister med at træffe de bedste beslutninger i deres arbejde, hvad enten det gælder valg af ordforråd eller formatering.

Det er især vigtigt for en oversætter at vide, hvilken modtagergruppe man oversætter til - er dokumentet til patienter eller til medicinske fagfolk? Det har indflydelse på, om der anvendes et medicinsk udtryk som 'myalgi', eller et lægmandsudtryk som 'muskelsmerter'.

Det kan også være nyttigt for en oversætter at forstå præcis, hvad dokumentet skal bruges til, når det er færdigt, hvis CRO’en kan give disse oplysninger.

2. Brug en ordliste med specifikke termer

Ordlister er meget nyttige for medicinske oversættere for at sikre et højt niveau af nøjagtighed. Det er åbenlyst vigtigt i kliniske forsøg, hvor et teknisk udtryk kan virke meget lig et andet, men faktisk har en afgørende forskel i sin betydning eller anvendelse. Brug af en ordliste garanterer også konsistens i en tekst, især når flere oversættere arbejder på det samme oversættelsesprojekt.

Ordlister kan indeholde:

Tekniske/medicinske termer Hypertension (fransk) Hypertension (engelsk – medicinsk term)
Højt blodtryk (engelsk – lægmandsudtryk)
Akronymer og forkortelser EKG (Elektrokardiogramm)(tysk) ECG eller EKG (electrocardiogram) (engelsk)
Egennavne La OMS (Organización Mundial de la Salud) (spansk) WHO (World Health Organization) (engelsk)
Styleguide Fase IV vs. fase 4

3. Kontrol af oversættelser ved hjælp af 'back-translation'

En teknik kaldet back-translation bruges under processen med at oversætte dokumenter til kliniske forsøg. Først oversættes teksten til målsproget. Dernæst oversættes denne oversættelse tilbage til det originale sprog (kildesproget) af en uafhængig oversætter, der ikke har set det originale dokument.

Back-translation-DA

Back-translation sammenlignes med den originale tekst og kan bruges til at vise nuancerne i betydning (f.eks. for en kunde, der ikke kan målsproget) eller til at finde eventuelle uoverensstemmelser i betydning eller tone.

Denne proces er især vigtig i medicinsk oversættelse, hvor den mindste fejloversættelse kan have alvorlige konsekvenser. På grund af behovet for fuldstændig nøjagtighed bruges back-translation ofte som en del af en længere proces kaldet sproglig validering.

4. Bekræft instrumentets gyldighed ved hjælp af 'sproglig validering'

Sproglig validering bruges til at sikre, at alle deltagere forstår nøjagtig samme betydning og tone i et dokument, der er oversat til flere sprog for samme forsøg. Det er derfor en vigtig del af kontrol af ​​gyldigheden af et instrument såsom et spørgeskema til brug i PRO'er.

Processen involverer flere trin:

Oversættelse
  • To oversættere arbejder uafhængigt af hinanden for at oversætte et dokument fra kilde- til målsprog.
Konsolidering
  • De to oversættelser sammenlignes og konsolideres i en enkelt version.
Back-translation
  • Den konsoliderede oversættelse oversættes tilbage til kildesproget.
Sammenligning
  • Back-translation sammenlignes med den originale tekst, og eventuelle uoverensstemmelser i betydningen rettes.
Test
  • Både originaldokumentet og oversættelsen testes på små grupper for at sikre, at de tolkes på samme måde.
Korrekturlæsning
  • Den endelige oversættelse korrekturlæses.

Uden sproglig validering er der en risiko for bias i resultaterne fra et forsøg på grund af den øgede sandsynlighed for, at patienter i forskellige lande tolker spørgsmål på forskellige måder. På samme måde som der udvises stor grundighed i forbindelse et fysisk instrument, der bruges i et forsøg, er denne grundige proces meget vigtig for at sikre, at tekstbaserede instrumenter er meget præcise og nøjagtige.

Den sidste del af sproglig validering er fælles for alle oversættelser...

5. Korrekturlæs al tekst omhyggeligt

Et vigtigt sidste trin i ethvert oversættelsesprojekt er omhyggelig korrekturlæsning for at kontrollere for fejl, såsom stavning og grammatik, og eventuelle uoverensstemmelser eller problemer med formatering.

Sproglige eksperter arbejder på oversættelser på deres modersmål for at sikre, at teksten er tydelig, og at stilen og tonen passer til konteksten. De sammenligner oversættelsen med den originale tekst for at kontrollere, at alle detaljer er korrekt oversat.

Opgaven med korrekturlæsning kræver stor opmærksomhed på detaljer og god viden om emnet samt de nødvendige sprogkundskaber.

Har du brug for en oversættelsespartner til dine internationale kliniske studier? Kontakt os!

Download vores gratis e-book om ’Bedste praksis i forbindelse med oversættelse i medicinalbranchen’.

 

Download vores gratis eBook