Vad innebär lokalisering av elearning?

Har ditt företag ett jättebra webbaserat introduktionsprogram som även kan användas på era andra kontor och anläggningar runt om i världen? Planerar du ett elearningpaket som ska distribueras internt? Eller vill du bara veta mer om hur man kan lokalisera elearning? Vad det än är du undrar över[...]

Hur kan man använda elearning som säljstöd?

Visste du att elearning är ett effektivt verktyg för försäljning och marknadsföring? Elearning betraktas ofta som ett verktyg som bara kan användas för att utbilda organisationens egen personal, men det stämmer inte. När man väl känner till målgruppen och syftet med elearningen så är[...]

Hur kan man använda elearning för förändringskommunikation?

I den här bloggen kommer vi att diskutera vilka typer av förändringar det kan vara meningsfullt att använda elearning för.

3 tips för att skriva bättre på engelska

I min senaste bloggpost talade jag om några av de vanligaste misstag personer som inte har engelska som modersmål gör när de skriver på engelska: grammatiska misstag som fel tempus, svårigheter med prepositioner och artiklar samt problem med terminologi. Den bloggen kan du läsa här.

Hur kan språkutbildning i engelska hjälpa företag inom B2B och B2C?

I det här blogginlägget tar vi upp anledningarna till att företag bör investera i engelsk språkutbildning, även om de anser att nivån på medarbetarnas språkkunskaper är hög.

Exempelcase: elearning för intern kompetensutveckling

I vår tidigare blogg om elearning tog vi upp hur varierande innehåll leder fram till bättre resultat inom elearning, särskilt om det är interaktivt och spelifierat.

Fyra trender som tar elearning till nästa nivå

Samtidigt som digitaliseringen fortsätter att förändra våra arbetsplatser, har den även i grunden transformerat aspekter som ledarskap, samarbete, försäljning och även hur vi väljer att lära oss saker.

Företagens intresse för de senaste digitala utbildningslösningarna har ökat explosionsartat[...]

Har ditt företag ett välfungerande system för att mäta språkkunskaper?

Vi på Acolad har i åratal funderat på hur man bäst skulle kunna mäta resultaten av språkutbildning. De flesta företag och institutioner har något slags bedömningssystem som mäter fördelarna med en funktion eller verksamhet. Det blir allt vanligare att språkkunskaper bedöms enligt den gemensamma[...]

Varför erbjuda språkutbildning till medarbetare från utlandet?

Tampas ni på ditt företag med utmaningen att försöka rekrytera de bästa personalresurserna och talangerna inom ert specifika område? Bristen på spetskompetens inom vissa sektorer och yrken som IT-arkitekter, systemutvecklare, testledare och civilingenjörer gör livet komplicerat för många[...]

Kundcase: Så hjälper ABB sina medarbetare att lära sig språket

På Personal och chef Stockholm 2019 hade vi den stora glädjen att välkomna vår kund ABB upp på scenen för att prata om språkutbildning. Jessika Andersson Carotti från Acolad intervjuade Carl-Ove Kolmodin, chef för gruppen Learning and Development och ansvarig inköpare av språkutbildningar på[...]